Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt
Nyheter
Onsdag, 13 december 2017
Kvoter för Västerhavet 2018
Onsdag, 13 december 2017
Klart med fiskekvoter i Västerhavet: Ökning för kolja och torsk och nya regler för ålfiske
Onsdag, 13 december 2017
SFPO skrivelse till Sjöräddningen angående livräddningskryssaren Rescue Broströms framtid
Onsdag, 13 december 2017
Council agreement on 2018 fishing quotas in the Atlantic and North Sea
Onsdag, 13 december 2017
EU ministers agree on fishing catch limits in the Atlantic and North Sea for 2018
Onsdag, 13 december 2017
Överenskommelse har nåtts om EU:s fiskekvoter
Onsdag, 13 december 2017
Hvordan bliver havet påvirket af klimaændringer?
Onsdag, 13 december 2017
Fire ud af fem norske muslinger indeholder plastrester
Onsdag, 13 december 2017
Gode udsigter for fiskeriet i 2018 - men varsel om storm forude
Onsdag, 13 december 2017
Our Fish och deras osanna rapport om östersjötorsk
Möten & Organisationsnytt

Visa hela nyheten

Här följer kvoter för de demersala arterna för 2018 enligt HaVs uträkningar.

Alla kvoter finns på HaVs hemsida på den här länken

Reservation för ev skrivfel!

Art Område TAC 2018 SE kvot 2018 Förändring % (mot 2017)
Havskräfta Skagerrak/Kattegatt 11 738 3 087  -8
         
Räka Skagerrak/Kattegatt 7 333 1 371  +2
Räka Nordsjön NO zon (Nabo) 123 0
Räka Nordsjön EU-zon 1 957 59  -20
         
Torsk Skagerak 7 995 1 119  +39
Torsk Nordsjön NO zon (Nabo) 382 0
Torsk Nordsjön EU-zon 43 156 49  +10
Torsk bifångst Kattegatt 630 233  +20
         
Gråsej Nordsjön NO zon (Nabo) 880 0
Gråsej Nordsjön/Skag/Katt 105 793 597  +5
         
Kolja Nordsjön NO zon (Nabo) 707 0
Kolja Skagerrak/Kattegatt 2 569 245  +24
Kolja Nordsjön EU-zon 41 767 167  +24
         
Kummel Skagerrak/Kattegatt 3 136 246  -7
         
Vitling Skagerrak/Kattegatt 1 050 99 0
Vitling Nordsjön EU-zon 22 057 4  +38
Bleka, vitling Nordsjön NO zon (Nabo) 190 0
         
Rödspätta Skagerrak 15 343 640  -13
Rödspätta Kattegatt 1 483 147 -37
         
         
Bergtunga, rödtunga Nordsjön EU-zon 6 391 11 0
Birkelånga Skagerrak/Kattegatt 8 3 0
Marulk Nordsjön EU-zon 16 225 15  +20
Piggvar, Slätvar Nordsjön EU-zon 7 102 6  +20
Äkta tunga Skagerrak/Kattegatt 448 14 -19
         
Lubb Skagerrak/Kattegatt 31 8  +7
Lubb Nordsjön EU-zon 251 7  +7
Långa Skagerrak/Kattegatt 87 19 0
Långa Nordsjön EU-zon 3 843 16  +10
         
Pigghaj Nordsjön EU-zon förbud förbud  - 
Pigghaj Skagerrak/Kattegatt förbud förbud  - 
Rockor Skagerrak/Kattegatt 47 10 0
         
Övriga arter Nordsjön NO zon (Nabo) trad *** 0
Logg
Onsdag, 13 december 2017
Under onsdagen arbetar vi med utgående skrivelser och analys av ministerrådets beslut om fiskemöjligheter för 2018
Tisdag, 12 december 2017
Under tisdagen har SFPO möte med lokala fiskare på kommunhuset i Östhammar
Medlemsinfo
Onsdag, 6 december 2017
Fiskebåt önskas hyras för inspelning av livstilsprogram
Tisdag, 5 december 2017
Digital inrapportering av bifångstdagböcker för MSC-fisket
Tisdag, 5 december 2017
SFPO remissyttrande: Bevarandeplan för Bratten
Tisdag, 5 december 2017
SFPO remissyttreande Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan
Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Ronelöv Olsson:
0705 - 55 31 87

Fredrik Lindberg:
0705 - 70 41 14 eller
031-12 45 96 

Marika Nilsson:
0708 - 93 89 88 eller 
031- 12 45 90

Malin Skog:
0700 - 36 96 26

E-post:
peter@sfpo.se
fredrik@sfpo.se 
marika@sfpo.se 
malin@sfpo.se

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem