Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön

Sälsäkra redskap

I många områden har sälstammen ökat så mycket att det är svårt eller omöjligt att bedriva garnfiske. Sälarna är lättlärda djur och lär sig snabbt var det finns enkel föda att hämta utan att behöva jag den. När sälen tar fisk ur garnet eller buren gör den dessutom ofta stor skada på redskapet. Därför pågår mycket utveckling av redskap som ska vara sälsäkra, så att fiskaren får ha fångsten ifred.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Även sälarna kan drabbas genom att de kan fastna i redskapen och drunkna. Utvecklingen av sälsäkra redskap kan bidra till att minska konflikten mellan yrkesfiskare och sälar.

 

Projekt pågår med bland annat utveckling av sälsäkra laxfällor och torskburar, liksom olika typer av ”sälskrämmor” på redskapen.

 

Läs mer på ”Program Sälar och fiske”:

http://www.salarochfiske.se/2.3a5a9cffb08ebcb78000856.html

 

SLU om sälsäkra fiskemetoder:

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskning1/hallbart-fiske/skonsamma-fiskemetoder/

Du är här:   Hållbarhet » Sälsäkra redskap