Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön

Selektiva redskap

Det finns fortfarande (2018) pengar hos HaV för utveckling av selektive redskap! Du som har goda idéer, ta kontakt med oss på kansliet så hjälper vi dig vidare!

 

Arbetet med selektiva redskap är helt avgörande för ett lyckat införande av landningsskyldigheten. Arbete pågår inom flera fisken för att öka selektiviteten både vad gäller fångst av rätt art/er och rätt storlek/ar av målarterna.

Här lyfts endast några exempel av allt som görs på detta område.

 

I trålfisket efter kräfta och räka har länge olika typer av rister använts för att undvika oönskad fiskfångst. Det sker en ständig vidareutveckling av dessa rister, bland annat den s.k. ”Norden-risten” för räka, som är både art- och storleksselektiv så att dels fisk skiljs från räka och dels småräka kan undvikas och lämnas kvar i havet.

 

Olika typer av artselektiva trålar för att skilja olika arter av fisk prövas också, till exempel för att undvika fångst av skrubba i torskfisket i Östersjön och för att skilja torsk och annan fisk i blandfisket i Västerhavet.

 

SLU rapporter om de projekt som genomfördes 2015-2016:

2015/16: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aqua-report-2016_8-selektivt-fiske_small.pdf

2016: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/selektivt-fiske/2016/sfsf_2016---verksamhetsrapport1.pdf

 

Läs mer på SLU sekretariatet för selektivt fiske:

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/selektivt-fiske/

 

Läs mer på HaVs hemsida:

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/selektivt-fiske.html

 

Läs mer på FF Norden:

http://www.ffnorden.se/selektiva-redskap-21142248

Du är här:   Hållbarhet » Selektiva redskap