Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön

Räkrister att låna!!

SFPO fick i november 2016 ett projektstöd från Världsnaturfonden WWF för att köpa in två art- och storleksselekterande ”Norden-rist” (ett lite större och ett lite mindre) för utlån till sina medlemmar. Är du intresserad av att låna något av dem så kontakta oss eller FF Norden!

Risten har visat väldigt bra resultat i bortsortering av lus och småräka med fortsatt god fångst av kokräka. SLU:s preliminära utvärdering av risten visar att mellan 20-35% av råräkan och 30-60% av ”lusen” (den allra minsta räkstorleken) sorteras bort vid en spjälbredd i den nedre delen av risten på ca 9-10 mm, utan någon märkbar minskning i mängden kokräka. ´

Många har redan valt att köpa in egna rist, en utveckling som vi hoppas fortsätter.

 

Schematisk ritning över trål med rist (källa: SLU). Risten har två delar med en smalare spaltbredd nedtill (våra rister har 10 mm) och en större spaltbredd upptill. Eventuell fisk leds ut uppåt. Vid försök för utvärdering av risten har en uppsamlingspåse med liten maska använts av forskarna (COV, streckad linje) bakom den smalare delen av risten för att mäta hur mycket räka som sorteras bort och hur stora dessa är. När risten används kommersiellt har man ingen uppsamlingspåse bakom denna del av risten utan den leder ut småräkan utanför trålen. Maskstorleken i trålen är 47 mm.

 

Du är här:   Hållbarhet » WWF-projekt småräka