Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Länkar

Yrkesfisket i Svergie - andra organisationer

Swedish Pelagic Federatiion PO         
www.pelagic.se
 
Havs och kustfiskarnas PO
www.hkpo.se
 
Svenska insjöfiskarenas centralförbund
http://www.insjofiskare.se/
 
Norrbottens Kustfiskares PO
http://www.norrkustfiske.se/
 
Producentorganisationen Gävlefisk
http://po-gavlefisk.se/
 

Myndigheter                                   

Havs- och vattenmyndigheten
www.havochvatten.se
 
Jordbruksverket        
www.jordbruksverket.se
 
Statens haverikommission 
www.havkom.se 
 
 

EU & Rådgivande nämnder 

Östersjöns rådgivande nämnd (AC)
www.bsac.dk
 
Nordsjöns rådgivande nämnd (AC)
www.nsrac.org
 
Pelagiska rådgivande nämnden (AC)
www.pelagic-ac.org
 
 
European Fisheries Alliance EUFA
https://fisheriesalliance.eu/about-us/
 
Euroepan Association of Fish Producers Organisations EAPO
http://www.eapo.com/
 

Övrigt 

Fiskeforum
www.fiskerforum.dk
 
Njord
http://fiske.zaramis.se/
 
Find a fishing boat
www.findafishingboat.com 
 
Sjömatsfrämjandet Sverige (tidigare Svensk fisk)
http://sjomatsframjandet.se/
 
Fiskbranschens riksförbund
http://www.fiskbranschen.se/
 
MSC
https://www.msc.org/om-msc
 
MSC track a fishery
https://fisheries.msc.org/en/fisheries/
Du är här:   Länkar