Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta

MSC-certifiering

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken. Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Våra certifierade fisken:

Nordhavsräka (certifieringsnummer F-DNV-187264)

Havskräfta (certifieringsnummer F-ACO-0102)

Siklöja (certifieringsnummer F-BV-00421, certifikatet tillhör Norrbottens Kustfiskareförbund men flera SFPO-medlemmar är certifierade inom detta fiske)

 

Vad är MSC?

Marine Stewardship Council (MSC) är en global, icke vinstgivande organisation som arbetar med att lösa problemet med överfiske. MSC grundades 1997 av WWF - Världsnaturfonden och livsmedelsföretaget Unilever. Sedan 1999 har organisationen varit oberoende av de två grundarna och med en styrelse sammansatt av folk från fiskerisektorn, miljöorganisationer och forskningsinstitutioner från hela världen.

MSC har en miljöstandard för uthålligt och välskött fiske med tre huvudsakliga principer:

  • Livskraftiga bestånd och hållbara fiskenivåer
  • Minimera påverkan på miljön så att inte ekosystemen skadas
  • Effektiv och flexibel fiskeförvaltning

MSC ställer också krav på att MSC-certifierade produkter lever upp till en hög spårbarhetsstandard igeno mhela försäljningskedjan, så att fiske och skaldjur som bär märket går att spåra tillbaka till ett hållbart certifierat fiske.

Vad innebär en MSC-certifiering?

Det är inte MSC själva som genomför certifieringen utan av opartiska certifieringsföretag.

MSC-certifiering av ett fiske är en mycket grundlig och öppen process, som normalt tar mellan ett och två år att genomföra. Först görs en förundersökning som visar om fisket kan klara en certifiering eller på vilka områden det kan vara problem att klara kraven.

Därefter blir fisket i själva certifieringsprocessen noga undersökt av tre oavhängiga vetenskapliga experter och deras arbete kontrolleras av ytterligare två experter. Därefter går dessa dokument igenom en offentlig remissrunda där alla kan komma till tals. Om allt går bra kan fisken därefter säljas som certifierad i fem år.

Under certifieringsprocessen finns flera möjligheter att anpassa fisket till de krav som ställs.

 

Mer info & kontakt

För mer information om MSC se deras hemsida: https://www.msc.org/

Om du är räk- eller kräftfiskare och vill ta del av certifieringen eller om du har övriga frågor, kontakta Malin Skog på 0700-36 96 26 eller malin@sfpo.se

Du är här:   MSC