Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta

Spårbarhetscertifiering – Chain of custody

MSC:s spårbarhetsstandard fungerar som en garanti för att den fisk som hamnar på konsumentens tallrik kommer från ett fiske som certifierats till MSC:s miljöstandard för ett hållbart fiske. Alla företag i leverantörskedjan som vill hantera och sälja MSC-certifierade produkter måste vara spårbarhetscertifierade.

För de fisken som är certifierade i Sverige är det två saker som den första köparen/mottagaren skall hålla reda på för att vara säker på att det är MSC-fisk som köps:

  • Är fisken från ett MSC-certifierat fiske – dvs är det rätt art, är den fångad i rätt område och med de redskap som certifieringen gäller för?

  • Är den från ett fartyg som omfattas av certifikatet – dvs står fartyget på listan över godkända MSC-fartyg?
     

Köpare längre ner i kedjan skall försäkra sig om att de företag de handlar med har giltigt MSC Chain of Custody-certifikat och så skall de självklart själva vara certifierade för att hantera den aktuella fisken.

För fisk som fryses som filé kan ett företag som har Chain of Custody-certifikat köpa fisk från de fartyg som står på listan, redan innan fiskets certifikat har trätt i kraft, bearbeta den, frysa den och lägga på lager och sälja den som MSC-fisk senare förutsatt att den inte säljes vidare i systemet innan ett slutligt MSC-certifikat har trätt i kraft.

Du är här:   MSC » Spårbarhetscertifiering