Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta

Torsk i Östra Östersjön

Torskfisket i Östra Östersjön certifierades i juni 2011, men i december 2015 drogs certifieringen tillbaka för samtliga MSC-certifierade fisken i Östersjön. Utöver det svenska fisket berörs alltså fiske från Danmark, Lettland, Polen och Tyskland.

Orsaken till att certifikatet drogs tillbaka är att Havsforskningsinstitutet ICES har utvärderat de vetenskapliga underlagen som används för att bedöma beståndets status och kommit fram till att dessa är bristfälliga vilket gör att man inte kan fastställa ifall beståndet är i bra skick eller inte. MSC:s standard för hållbart fiske ställer höga krav – bara fisken som med vetenskapligt underlag kan visa att de är både uthålliga och välskötta, kan bli certifierade. eftersom detta för tillfället inte är möjligt för torsken kan den inte heller vara certifierad.

Du är här:   MSC » Torsk