Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta

Frågor och svar

Vem frågar efter miljömärkt fisk?
Såväl konsumenter, livsmedelskedjor och t.ex. kommunala upphandlare.

Varför MSC?
MSC har etablerat sig som det största miljömärket och certifiering är i vissa fall ettmåste för marknadstillträde. MSC:s standarder och metoder är utformade efter FAO:s riktlinjer.

Hur är det med spårbarheten?
När ett fartyg landar MSC-certifierad fisk skall alla led i kedjan som hanterar fisken, fram till konsumenten, vara godkända utifrån MSC:s spårbarhetskrav. Detta är för att säkra att icke certifierad fisk sammanblandas med certifierad fisk. 
   
Vad krävs av fiskarna för att få vara med?
De fiskare som önskar att certifiera sig sälja MSC-fisk skall aktivt anmäla sig och skriva under Uppförandekoden (Code of conduct) för fisket. Det är ett antal regler som går längre än vad myndigheterna kräver som gör att vi kan utveckla kännedomen bättre om olika arter och bottenförhållanden.


Kan man bli utesluten?
Ja de fiskare som inte uppfyller uppförandekoden - och fiskeriregler i övrigt - kommer att tas bort från listan över godkända fartyg som får landa MSC-certifierad fisk. Hela fisket kan också mista certifikatet om inte klarar de årliga revisionerna som kontrollerar att fisket sköts på det sätt som certifieringen anger.


Vad kan gå fel?
I en certifierings-process kan det visa sig att problem kommer fram som man inte sett i förundersökningar och som är så allvarliga att fisket inte kan certifieras. Det kan innebära att certifieringen blir försenad medan problemet löses eller i värsta fall att fisket inte kan bli certifierat. Detta har redan skett för många fisken runt om i världen.


Vad kostar det och vem betalar?
Certifiering av ett fiske kan kosta upp till en miljon kronor beroende på storleken av fisket och hur komplicerat det är. Det är  den organisation som söker om certifiering som betalar. I Sverige har i de flesta fall FFU (EU-fonden ”Fonden för Fiskets Utveckling”) bidragit med betydande belopp för certifieringsprocesser. Utöver certifieringen är det årliga kostnader för revisioner och omcertifiering som betalas av den som innehar MSC-certifieringen för det aktuella fisket. Utöver detta kan det bli individuella utgifter för den enskilde fiskaren om fisket måste anpassas till certifikatet.


Hur länge gäller certifikatet?
Ett MSC-certifikat gäller i fem år, därefter skall fisket certifieras igen. Varje år under certifikatets giltighet skall de oberoende experterna kontrollera att fisket bedrivs efter MSC-standarden genom en revision.

Du är här:   MSC » Frågor och svar