Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Kalender
Försäkringar
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Torsk
Nordhavsräka
Havskräfta
Siklöja
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kvotbörs
Tillfälliga kvotbyten
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Fiskerapport
Kontakt
Medlemsinfo

Nyheter


2017-04-26
Möte mellan SFPO:s medlemmar och "norske kystvakten" den 18 augusti
2017-04-26
EUMOFA Monthly Highlights n°3/2017
2017-04-25
Beslut om skyddsjakt på säl 2017
2017-04-25
Regelefterlevnaden har ökat på fiskets område
2017-04-21
Laxkvoten för 2017 i Östersjön är klar
2017-04-20
Denmark to contest UK efforts to 'take back control' of fisheries
2017-04-19
Skyddsjakt på skarv i Österåkers kommun
2017-04-14
Hör SFPO:s ordf. om S beslut om att förbjuda bottentrålning
2017-04-13
SFPO önskar Glad Påsk!
2017-04-12
Njord: Socialdemokraterna vill lägga ner det småskaliga svenska fisket
2017-04-12
Socialdemokraterna vill förbjuda bottentrålning
2017-04-11
DTU Aqua flyttar
2017-04-10
Förslag till regleringsändringar m.m. ang. fisket efter makrill på kustkvoten från Pelagiska Kustkommittén till HaV
2017-04-10
Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar
2017-04-10
SFPO:s remissyttrande om fördelning av laxkvot 2017
2017-04-10
Energieffektiviseringsmöten anordnade av SFPO och Hållbar utveckling Väst - ytterligare INFO
2017-04-10
Jägare ska skjuta skarv
2017-04-10
Norway to invest millions in cleaner seas
2017-04-10
Nytt nr av På tal om jordbruk och fiske
2017-04-07
Informationsdagar om havs- och fiskeriprogrammet
2017-04-06
Remisser från Transportstyrelsen
2017-04-06
Välkomna att tycka till om Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
2017-04-06
Gemensam framställan ang. räkfisket från SFPO och HKPO
2017-04-05
EUMOFA nr 3/2017
2017-04-05
Beslut om skyddsjakt efter gårsäl för 2017
2017-04-05
Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för 2017
2017-04-05
Calling all small-scale fishermen!
2017-04-04
Välbesökt stormöte för räkfiskare den 31/3
2017-04-04
Yorkshire fishermen in bid to save fishing heritage
2017-04-04
Klargörande ang. nyhet om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet den 1 april
2017-04-03
Årlig uppföljning av miljömålen
2017-04-01
Om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet
2017-03-31
Norwegian state-of-the art oceanic research ship to sail flying UN flag
2017-03-30
Påminnelse - stormöte för räkfiskare imorgon
2017-03-29
Sverige och Fiji ordnar konferens för världens hav
2017-03-29
Alliance calls for fisheries to be a priority in Brexit negotiations
2017-03-29
London säger adjö till EU - nu väntar tuffa förhandlingar
2017-03-28
Marina klustret i Västsverige bjuder in till inspirations- och nätverksträff
2017-03-28
Fiskodling i öppna kassar är inte tillåtlig
2017-03-27
Fallstudie - sill konserverad i glasburkar i Sverige
2017-03-27
Få lägre blodtryck genom att äta fisk
2017-03-27
Svar från HaV på skrivelser
2017-03-24
Stormöte för alla räkfiskare i anledning av aktuella frågor - Smögen fredag 31/3
2017-03-24
Ordinarie föreningsstämma SFPO den 28 april 2017
2017-03-24
Fleets from nine countries join to continue fishing in British waters
2017-03-24
SFPO och Hållbar Utveckling Väst anordnar energieffektiveringsmöten på Smögen och Öckerö
2017-03-24
Remiss om navigationssäkerhet och navigationsutrustning
2017-03-24
Höjning av fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak på kustkvoten
2017-03-23
EUs fiskenäring rustar för Brexit
2017-03-23
Dansk fiskare räddad av Stena färja
2017-03-23
Näringslivets insatser för hållbara hav
2017-03-23
Europeche varnar för delar i den fleråriga planen för Nordsjön
2017-03-21
SFPO har nu en ny logotyp
2017-03-21
Nu startar en revidering av fiskeregler längs ostkusten
2017-03-21
Intervju med Peter Ronelöv Olsson i hook and net
2017-03-21
Samråd för Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän
2017-03-21
Energieffektivitet - workshop i maj
2017-03-20
Nyhetsbrevet På tal om jordbruk och fiske
2017-03-20
Svar på EU-kommissionens utlåtande om föreskrifter för spårbarhet samt nytt datum för ikraftträdande
2017-03-17
Förbud för visst trålfiske i Skagerrak/Kattegatt
2017-03-17
Information från transportstyrelsen
2017-03-16
Transportstyrelsen informerar om McMurdo EPIRB:ar
2017-03-16
MSC – den första globala sjömatscertifieringen att få erkännande av GSSI
2017-03-16
Avhandling om skarvens betydelse på fiskbestånden
2017-03-15
Kompensation till danska fiskare i Östersjön
2017-03-14
EUs fiskare olagligt exkluderade från krabbfiske i Barents hav
2017-03-13
Finska fiskare vill bekämpa skarven med skarpare metoder
2017-03-13
EUMOFA
2017-03-09
Inspirations- och nätverksträff för livsmedels- och turistföretag i norra Bohuslän - 27 mars & 3 april
2017-03-07
Rapport från HaV om verksamheten inom GFP:n
2017-03-06
Beslut om skyddsjakt på skarv 2017
2017-03-06
Dramatisk insats i Nordsjön
2017-03-06
Info från ordföranden
2017-03-06
Påminnelse - infomöte
2017-03-06
Tufft läge för skånska torsktrålare
2017-03-03
Nytt tillsynssystem för mindre fartyg
2017-03-02
Kompensation till danska fiskare
2017-03-02
SFPOs vice ordförande Tore Johnsson i P4 Gotland
2017-03-01
Yrkesfisket på väg bort från länet
2017-03-01
Granskningsnämnden
2017-02-28
Årets första uppdatering från EUs marknadsorgan för fisk-och skaldjursprodukter
2017-02-28
Skaldjurspriserna skjuter i höjden
2017-02-27
Industrifiske nära MSC-certifiering
2017-02-27
Norska fiskeridirektoratet beställer ny kontrollbåt
2017-02-27
Studier om konsumenter i EU
2017-02-24
Till er som fiskar kräfta med trål
2017-02-24
Klimatförändringarna i Nordsjön
2017-02-24
Natura 2000 behöver mer pengar och förvaltning
2017-02-24
Miljökonsekvensbeskrivningar för havsplanerna
2017-02-24
Hållbar utveckling väst
2017-02-24
Stort tobisfiske i år
2017-02-23
Påminnelse - infomöten
2017-02-21
Stor rekrytering av tobis
2017-02-20
Strejken över på Island
2017-02-20
Fisken aldrig säker när det är säl i närheten
2017-02-17
Bratten koordinater
2017-02-16
Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken
2017-02-15
Yttrande i anledning av remiss av förslag om införande av förbud mot visst trålfiske i Skagerrak/Kattegatt under perioden den 1 januari – den 30 september varje år
2017-02-15
Synpunkter i anledning av förslag på nya råd och dialoggrupper
2017-02-15
Yttrande från SFPO i anledning av remiss av PM Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg
2017-02-15
Yttrande från SFPO i anledning av den remitterade PM Ändringar i fiskelagen
2017-02-14
SIsta bud från fackföreningarna på Island
2017-02-14
Info från ordföranden
2017-02-13
Klart med varv för forskningsfartyg
2017-02-13
Informationsmöten om nya regler till följd av landningsskyldigheten
2017-02-13
Påminnelse infiskning
2017-02-09
Utvärdering av det pelagiska systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket
2017-02-09
Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak/Kattegatt under perioden 1 januari - 30 september varje år
2017-02-09
Hur mycket vet du om fiskkonsumption?
2017-02-09
Oviss framtid för planerad vågkraftsatsning
2017-02-08
NASF konferens i Bergen
2017-02-07
Påminnelse - möte om det nya systemet kl 10.00 Smögens havsbad
2017-02-06
Fiskerätt har fått sin första användare
2017-02-06
Lika spelregeler i västra Östersjön
2017-02-03
Nord Stream 2
2017-02-03
Finskt östersjösill och skaprsill MSC utvärderas
2017-02-02
Framställan HaV angående upphävande av nationell fredningsbestämmelse vad gäller hälleflundra
2017-02-02
Räkmöte 10/2
2017-02-02
Informationsmöte om det nya systemet med årliga fiskemöjligheter 10/2 på Smögens havsbad
2017-02-02
Påminnelse - möte med kräftfiskare som fiskar med bur
2017-02-01
Norges fiskeriminister om Brexit
2017-01-31
Har ni frågor om försäkringar?
2017-01-31
SFPO anmäler TV4 till granskningsnämnden
2017-01-31
Fiskefria områden införda för att skydda känsliga miljöer i Bratten
2017-01-30
Styrelsemöte 10/3
2017-01-30
FIskechef insisterar att industrin gör allt de kan för införandet av landningsskyldigheten
2017-01-27
Undantagsregler kopplat till fredningsperioden den 1 februari – 31 mars 2017 i västra Östersjön
2017-01-27
Beslut enligt Esbokonventionens protokoll gällande inrättande av marina Natura 2000-områden i danska delen av Kattegatt
2017-01-27
Remiss av den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande
2017-01-27
Positivt för nordostatlantiska fiskarter
2017-01-26
Möte med kräftfiskare som fiskar med bur fredag 3/2
2017-01-26
EU-kommissionen förlänger frysningsperioden för spårbarhetsföreskrifterna till den 18 april 2017
2017-01-26
Kollaps i de isländska förhandlingarna
2017-01-25
Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige
2017-01-25
Oror över de nya tekniska regleringarna
2017-01-24
Realtidsstängning Skagerrak
2017-01-24
EU:s fiskeflotta går med vinst
2017-01-23
Dansk fiskare frikänd
2017-01-23
Industrifisken på väg att bli MSC-certifierade
2017-01-23
Massdöd av fisk i Norge
2017-01-20
Skrivelse till HaV gällande kustkvoter
2017-01-20
Arbetsgrupp bildad
2017-01-19
Januari
2017-01-18
Hållbart fiskade fisk och skaldjur är viktigt för EU konsumenten
2017-01-17
Landningsskyldigheten i praktiken - ny hemsida skapad av EU kommissionen
2017-01-17
Faraoöarna sluter avtal med EU, Grönland och Norge
2017-01-17
Överblick landningsskyldigheten 2017
2017-01-17
Nyhetsbrev från EUMOFA
2017-01-16
Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillsyn inom sjöfartsområdet
2017-01-16
Reportage från Belgien
2017-01-13
Möte med fiskare som fiskar med passiva redskap och de som fiskar makrill på kustkvoten fredag 20/1
2017-01-13
Bra start på sillsäsongen
2017-01-12
Fortsatt strejk på Island
2017-01-11
Även tyska fiskare far illa av kvotsänkningarna i Östersjön
2017-01-11
HaVs analys klar av fiskefria områden
2017-01-10
Vi borde äta mer svensk fisk
2017-01-09
Möten om kustkvoter m.m. med makrillfiskare samt de som fiskar med passiva redskap 20/1
2017-01-09
Skrivelse till länsstyrelsen Kalmar ang skyddsjakt på skarv
2017-01-09
Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV
2017-01-09
Effortsystemet upphör och kustkvoterna är fastställda
2016-12-22
Nyhetsbrev från EUMOFA
2016-12-22
Seminarium - Varför är det hälsosamt att äta sill?
2016-12-21
Kommission har beslutat om kvotavdrag för vissa medlemsstater
2016-12-21
Faraoöarna och Norge beslutar om tillträde för 2017
2016-12-21
Gott Nytt 2017!
2016-12-20
Rättelse Yrkesfiskaren
2016-12-20
Remiss från transportstyrelsen
2016-12-20
Europeche besvikna över oförändrat fågel-och habitatsdirektiv
2016-12-19
Nya regler för Östersjön avseende hamnar och anmälningar
2016-12-19
Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara
2016-12-19
Så mår svensk fisk: Uppåt för långa, sill och strömming men sämre för hummer och gädda
2016-12-19
Risker för fisket i och med Brexit har indentifierats
2016-12-16
Svenskt trålfiske med Bacoma och T90 i Östersjön förbjudet från och med den 17 december 2016
2016-12-16
Regeringen skyddar marina områden för tumlare
2016-12-16
HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter
2016-12-15
Isländska fartyg strejkar igen
2016-12-15
Pressmeddelande från ministerrådet
2016-12-14
Framtida förvaltning i Norge
2016-12-14
Fiskeföretag i världen samarbetar om hållbarhet
2016-12-14
Info från näringsdepartementet om fiskkvoter 2017
2016-12-14
Kvotförhandlingar klara
2016-12-14
Sälar stör fiskenäringen på Öland
2016-12-13
Information om nya versioner av vCatch och pappersloggboken
2016-12-13
EUMOFA
2016-12-12
Europeche och EAPOs brev inför ministermöte
2016-12-12
Sven-Erik Bucht förhandlar om fiskekvoter i Bryssel
2016-12-09
Pris på makrill förväntas sjunka 2017
2016-12-09
Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV
2016-12-09
Ung fiskare gick bort i Öresund
2016-12-07
Kommissionen föreslår ytterligare kvoter för Atlanten och Nordsjön
2016-12-07
Nej till bottentrålning är ett nej till yrkesfisket - Roland Utbult i Bohuslänningen
2016-12-07
SFPOs ordförande Peter Olsson i Godmorgon Sverige om skarpsillen
2016-12-07
Öppet möte för alla som fiskar makrill på kustkvoten
2016-12-07
Preliminära råd för nordhavsräkan inför 2017
2016-12-06
EUMOFA nyhetsbrev
2016-12-06
Fiskeavtal mellan Norge och EU klart: Ökade kvoter för torsk, sej och rödspätta
2016-12-06
Skånska fiskare oroliga över sänkt kvot
2016-12-05
Norska fisket undantaget koldioxidskatt
2016-12-05
Norge får utökat tillträde till EU vatten
2016-12-05
Kaliber granskar ASC
2016-12-01
Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2017
2016-11-30
Skotska fiskenäringen kräver rättvisare deal med Faraoöarna
2016-11-28
Inbjudan till panelsamtal i Europahuset den 2 december om "Hållbart internationellt fiske - vad vill EU göra?"
2016-11-28
Yttrande i anledning av remiss gällande ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område
2016-11-28
Provfiske med kombinationsrist
2016-11-28
Brittiska fisket enat inför Brexitförhandlingar
2016-11-25
Tillståndet för Östersjöns kustfisk bör bedömas lokalt
2016-11-24
Nytt nummer av tidningen Hav och Vatten
2016-11-24
EUMOFA
2016-11-24
Så rapporterar du förlorade fiskeredskap
2016-11-23
Nytt från Sjöfartsforum
2016-11-23
”MSC klarar Kalibers granskning”
2016-11-23
Höjning av fångstmängderna för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt
2016-11-22
Regleringar försvinner från torskåterhämtningsplanen
2016-11-22
Ekonomisk ersättning till danska fiskare
2016-11-21
Yttr. N2000-områdena St Middelgrund och Röde bank samt Morups bank
2016-11-21
MSC granskat av Kaliber
2016-11-16
Påminnelse - möte med fiskare som fiskar med passiva redskap 17/11
2016-11-16
Kvoter satta för djuphavsarter
2016-11-15
Provfiske med räkrist
2016-11-15
Uppdaterat råd för kvoter i NS
2016-11-15
Hur påverkas EUs fiskeindustri av Trump som president?
2016-11-14
Discovery Channel och Nord-Norge söker Fiskare och Skeppare!
2016-11-14
Säl stör fiskenäringen
2016-11-14
Myndigheterna kränker både fiskenäring och enskilda fiskare
2016-11-11
Isländsk flotta strejkar
2016-11-11
Enkät om fiskförädling
2016-11-10
Möte med passiva fiskare 17/11 kl 0900
2016-11-09
Östersjömöte angående remissen fördelning av fiskemöjligheter
2016-11-08
Ryska fiskare fick en enorm överraskning
2016-11-07
Regler för fartyg med fångst ombord som lägger till utanför EU
2016-11-07
Remiss gällande ändring av Fiskeriverkets föreskrifter om resurstillträde och kontroll på fiskets område
2016-11-03
Hav föreslår skydd av artrikt område i Kattegatt
2016-11-02
Möten i systemfrågor – öppna för alla medlemmar i SFPO
2016-11-02
Syrebrist och svält ger mager torsk i Östersjön
2016-11-02
Skottland investerar i hållbarhet
2016-11-01
Världens största marinreservat bildas i Antarktis
2016-11-01
Påminnelse - stormöten på fredag
2016-10-31
Aktsamhetsområde i Nordsjön
2016-10-28
Fångstmängderna för torskfiske med trål i västra Östersjön upphävs
2016-10-27
Kommissionen föreslår kvoter för Atlanten och Nordsjön
2016-10-27
Dansk fiskare dömd till 18 dagars fängelse i Norge
2016-10-27
Uppdaterad info om möte i Karlskrona
2016-10-25
Sanering av vrak
2016-10-24
Viktig info till SFPO medlemmar!
2016-10-24
SFPO om remissen
2016-10-24
HaV föreslår nytt fördelningssystem: "Är mer flexibelt för fiskaren"
2016-10-21
Utkastplaner klara
2016-10-21
Makrill 2017
2016-10-21
Framställan angående torskfisket i västra Östersjön (22-24)
2016-10-20
Östersjön i fokus
2016-10-20
Yttrande i anledning av remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell sjöfart (dnr TSF 2016:32)
2016-10-19
Sillen MSC märkt
2016-10-19
Replik - Välvilligt men okunnigt om fisket
2016-10-19
Bohuslänningen debatt - Vi behöver det kustnära småskaliga fisket
2016-10-18
Yttrande i anledning av samråd enl. 6:4 MB avs. förlängt tillstånd för befintlig 2x130kV kraftledning Stävlö-Revsudden, inom Kalmar kommun i Kalmar län
2016-10-18
Inget importförbud mot levande amerikansk hummer
2016-10-17
Danska fiskare och politiker vill förbjuda utländska bomtrålare
2016-10-17
Fishbase Symposium
2016-10-14
EUMOFA
2016-10-14
MSCs årsredovisning
2016-10-13
Flera nyheter i nya versionen av vCatch
2016-10-13
I dag kom tingsrättens dom i laxhärvan
2016-10-13
Frågeformulär om avfall från fiskefartyg
2016-10-11
"Bottentrål förstör ej bottnar"
2016-10-11
Kvoter satta för Östersjön 2017
2016-10-11
Budgetpropositionen för 2017 (Prop. 2016/17:1)
2016-10-11
Tore Johnsson i Ekot om torsken i Östersjön
2016-10-11
Kvotsänkning och begränsning för fritidsfisket i Östersjön
2016-10-10
Peter Ronelöv Olsson i Ekot om torsken i Östersjön
2016-10-10
Undervattensljud kan minska bifångster
2016-10-07
Förbud mot fiske med snurrevad och trål i norsk ekonomisk zon
2016-10-07
Ministrar beslutar om fiskekvoter för Östersjön
2016-10-06
Fiskefria områden införs för att skydda känsliga miljöer i Bratten
2016-10-05
Konsumentundersökning från MSC
2016-10-04
Tyskt möte om Östersjötorsken
2016-10-04
Referat från räkmöte i Fredrikstad
2016-10-03
Viktig information om TFA för yrkesfiskare – upphör att gälla 2016-12-31
2016-10-03
Rapport om fiskemarknaden i EU - 2016
2016-10-03
Ökning av blåvitling sill och makrill i Nordatlanten
2016-09-30
EUMOFA om Karp
2016-09-29
Ändring av fångstmängderna med passiva redskap för torsk i Skagerrak samt gråsej i Skagerrak och Kattegatt
2016-09-29
Kommissionens förslag gällande torsken i Östersjön
2016-09-29
Försvarsmakten infomrerar om militärövning
2016-09-29
HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”
2016-09-29
Fiskeförbud i delar av Bratten för skydd avkänsliga arter och miljöer
2016-09-29
HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet
2016-09-26
Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell sjöfart
2016-09-22
Tillfälligt stopp av fiske med trål i Skagerrak och Kattegatt
2016-09-22
Naturvårdsverkets tilläggsbeslut avseende skyddsjakt efter vikare
2016-09-22
Tonfisk i Skagerack
2016-09-21
Ljus i tinorna gav storfångst
2016-09-19
Ytterligare resurser för att skydda havsmiljön i Sverige
2016-09-19
Nya regler kring spårbarhet kommer först 2017
2016-09-19
Oroande rapport om ålgräset
2016-09-15
Världssjöfartens Dag den 29 september
2016-09-13
Nytt avtal om skydd av tumlare
2016-09-12
Danska torskfisket MSC certifierat
2016-09-08
Notice of Marine Operations - Diving operations tomorrow
2016-09-08
Skotska fiskare lanserar kampanj
2016-09-07
Undervattenssprängningar BONDEN
2016-09-06
EU parlamentariker ber kommissionen om att fördröja fleråriga planen för NS
2016-09-05
Pelagiska kustkommittén inbjuder till stormöte den 16 september
2016-09-05
Landsbygdsnätverket
2016-09-05
Nytt om fiskeregler
2016-09-05
Info från räkseminarium i Norge
2016-09-05
Nyhetsbrev På tal om jordbruk och fiske
2016-09-02
Vad Jobbar vi med nu?
2016-09-02
Holländska pelagiker har signerat en MOU med Greenpeace
2016-08-30
Holländska fiskare på offensiven
2016-08-30
Det finns förutsättningar för svenskt fiske att tjäna mer pengar
2016-08-30
Kommissionen föreslår kvoter i Östersjön för 2017
2016-08-30
Nytt system för att säkerställa datainsamlingen från fisket
2016-08-29
Nya metoder för att selektera bort kolja (UK)
2016-08-26
Nytt om fiskeregler
2016-08-26
Dispensansökan för hummertinor för samfiske
2016-08-25
Yttrande i anledning av remiss av Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
2016-08-25
Yttrande i anledning av förslag till föreskrift om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (SFR)
2016-08-25
Snart dags för hummerpremiär
2016-08-23
Senaste beställningen för Karstensen
2016-08-23
Forskning för att ta fram nedbrytningsbara nät
2016-08-23
Fyra av tio fiskarbarn väljer samma yrke
2016-08-22
Notice of Marine Operations - Viking Link Cable Route Survey
2016-08-19
Brand ombord på fiskefartyget GULLBRIS utanför Lysekil
2016-08-19
Skrivelse till alla med tillstånd, räka, NEZ
2016-08-18
Systemförslag Östersjön - för synpunkter!
2016-08-18
Fiskarens marknad på Smögen 27:e augusti
2016-08-18
Yttrande i anledning av remiss av föreskrifter om marin utrustning
2016-08-16
Satsar på fisket
2016-08-12
EUMOFA
2016-08-12
Förtydligande om redskapsregler i Kattegatt och Skagerrak
2016-07-21
För mycket för snabbt
2016-07-20
Hållbarhet trumfar pris och märke
2016-07-18
Notice of Marine Operations - Viking Link Cable Route Survey UK Inshore
2016-07-18
EUMOFA
2016-07-13
På tal om jordbruk och fiske
2016-07-13
Rättelse om förbud mot laxfiske
2016-07-12
FAO rapport om fiske
2016-07-08
Östersjömöte
2016-07-08
Fångstbegränsningar räka
2016-07-07
Ny Milton till Hirtshals
2016-07-06
Uppföljning ang. fångstbegränsningsjusteringar
2016-07-04
Viktig information inför 2017 på grund av landningsskyldigheten
2016-07-04
Skotska fiskenäringen vill ut ur EU
2016-07-01
Överenskommelse om torskåterhämtningsplanen
2016-07-01
Diskussion om fiskemöjligheter för 2017
2016-07-01
Förbud mot djuphavsfiske
2016-06-29
Flerårig plan för Östersjön
2016-06-29
Viktig information till SFPO:s medlemmar ang. försäkringsskydd
2016-06-28
Förbud mot fiske av lax i Bottenviken
2016-06-28
Dansk Task force för att hantera Brexit
2016-06-27
SFPO ber om möte angående fångstbegränsningar
2016-06-27
Efter Brexit
2016-06-22
Info från ordföranden
2016-06-22
Mindre fångst av småräk med kortare trål
2016-06-22
Länsstyrelsen Skånes redovisning till Naturvårdsverket gällande förslag till nya Natura 2000-områden för tumlare samt ett Natura 2000-område för sjöfågel
2016-06-21
Ändringar gällande läkarintyg för sjöfolk
2016-06-21
Jordbruks- och fiskerådet väntas diskutera marknadsläget och få information om fiskemöjligheter 2017
2016-06-21
Förbud mot visst svenskt fiske i Mörrumsåns fredningsområde
2016-06-21
Realtidsstängning i Norsk zon Skagerak på grund av förekomst av småräka
2016-06-20
HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”
2016-06-20
Färöisk pelagisk fisk blir MSC certifierad
2016-06-20
EUMOFA
2016-06-17
Fisket anpassar sig till landningsskyldigheten
2016-06-17
Länsstyrelserna i Gotlands län och Kalmar län föreslår Hoburgs bank och Midsjöbankarna som nytt Natura 2000-område för tumlare och sjöfågel
2016-06-16
Fördubbling av landningar av havskräfta i Skagen hamn
2016-06-14
Svensk fiskebåt i svårigheter
2016-06-14
Natura2000 områden
2016-06-14
Aspirantbloggen: Fiskeriövervakning
2016-06-11
Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön
2016-06-08
ICES rekommenderar minskat uttag av torsk i Östersjön
2016-06-07
Ändrade fiskeregler för fiske efter siklöja med partrål i kustvattenområdet
2016-06-07
Notice of Marine operations
2016-06-07
Yttrande i anledning av remiss – förslag till utvidgning av och förändringar i N2000-områdena Balgö, Fladen och Västra Getterön i Varbergs och Kungsbacka kommuner samt i SEZ
2016-06-07
Framställan om fångstbegränsningsjustering nedåt – gråsej och torsk, NEZ
2016-06-02
Sommarstopp för fiske i Nordsjön
2016-06-02
Realtidsstängningar
2016-06-01
Client action plan för MSC-certifieringen av torsk
2016-06-01
Har du fångat en märkt torsk?
2016-06-01
ICES rekommendationer för fiske i Östersjön
2016-05-31
Kallelse till stämma 17:e juni
2016-05-30
Ang. remiss – förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter
2016-05-30
SFR - Synpunkter i anledning av remiss – förslag till utvidgning av N2000-områdena Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken med viktiga områden för tumlare
2016-05-27
”Sverige får inte tappa ledartröjan när det gäller fiskeripolitiken”
2016-05-27
Storbrittanien ansöker om MSC certifiering för Nordsjötorsken
2016-05-27
Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning - gäller samtliga fiskefartyg
2016-05-26
Att tänka på för dig som ska fiska lax i Östersjön 2016
2016-05-26
Ny rapport om havet
2016-05-26
Synpunkter i anledning av samråd – förslag till nya N2000-områden för tumlare samt ett N2000-område för sjöfågel
2016-05-26
Nyhetsbrev från fiskhamnen
2016-05-26
Discard ban: Scientists predict economic losses for the sector
2016-05-25
Yttrande i anledning av remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om en förbudszon för viss sjötrafik utanför inloppen till Helsingborgs Nordhamn
2016-05-25
Ministerns tal på fiskbranschens årsmöte
2016-05-24
Sprängprov FOI
2016-05-23
Sotenäs komun ber om hjälp med övergivna fikebåtar
2016-05-23
Vi måste bli bättre på att äta svensk fisk - Sven-Erik Bucht (S)
2016-05-23
Miljö- och jordbruksutskottet gör en uppföljning inom fiskeområdet
2016-05-19
Nytt nummer ute av EUs markandsobservatör för fiskeprodukter
2016-05-18
Certifierad fisk på väg upp
2016-05-16
GP debatt - Göteborg ska fortsätta vara fiskets huvudstad
2016-05-16
Inbjudan till samråd för vattenverksamhet i samband med utbyggnad av Pampushamnen
2016-05-13
SFPO godkänd PO!
2016-05-13
Norges nästa stora havsresurs
2016-05-12
Skotsk tråldesign visar goda resultat för efterlevnad av landningsskyldigheten
2016-05-11
Makrillen får tillbaka sin MSC certifieringen
2016-05-10
Danska räkor MSC märkta
2016-05-09
Yttrande i anledning av ansökan om nätkoncession (dnr 2016-100123)
2016-05-06
Grönt ljus för svenska räkor
2016-05-05
Debattartikel i GP
2016-05-04
Ny generaldirektör på Hav
2016-05-03
Grönt ljus för västkusträkan!
2016-04-28
Skriftligt svar på skrivelse "Förslag i syfte att möjliggöra kvabbsofiske under den tid som torskfiskestopp gäller i västra Östersjön"
2016-04-28
Rapport från EUs markandsorgan
2016-04-28
Workshop - Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape
2016-04-27
Yrkesfiskestrategin klar
2016-04-26
Framställan om att Havs- och vattenmyndigheten utfärdar ett stopp för fiskfiske i Nordsjön under sommaren (v. 27 - 32)
2016-04-25
Tilläggsbeslut till beslut om skyddsjakt efter gråsäl 2016 - avseende ersättning för provtagning
2016-04-22
Framställan ang. fördelning av laxkvoten
2016-04-21
HaV häver fiskestopp för sill och skarpsill i Bottenhavet
2016-04-21
Selektivt fiske - rapport från SLU klar
2016-04-20
Förslag till nya tekniska regleringar
2016-04-20
Besök hos Guldhaven Pelagiska AB i Kalix
2016-04-19
Framställan om önskemål om fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter vad gäller Nordhavsräka (pandalus borealis)
2016-04-18
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
2016-04-13
Utställningshandlingar för detaljplan Ödegården 1:9.
2016-04-13
Sjöfartsforums nyhetsbrev
2016-04-11
Nytt om fiskeregler
2016-04-11
Ang. remiss av beslutade samt förslag på ändring av föreskrifter om marin utrustning (TSF 2015-88 och TSF 2016-48)
2016-04-11
Realtidsstängningar
2016-04-11
Realtidsstängningar
2016-04-08
Ersättning för prover från sälar som skickas till naturhistoriska riksmuseet
2016-04-08
Beslut om skyddsjakt efter gråsäl, knubbsäl och vikaresäl
2016-04-07
Realtidsstängningar
2016-04-06
Information om arbetsskadeförsäkringen
2016-04-06
Synpunkter i anledning av remiss gällande ändrade regler om tillstånd att bedriva fiske efter siklöja med partrål i kustvattenområdet
2016-04-06
SFPO uttalar sig om den skånska debatten
2016-04-06
Tråkig dag för danskt fiske efter dom i danska högsta domstolen
2016-04-04
SVC/SFR avd. 1 Norra Skärgården håller årsmöte
2016-04-01
Framställan om ändring av fångstbegränsning, räka (höjning + 300 kg/r)
2016-04-01
Nya regler för yrkesfisket
2016-03-31
Yttrande i anledning av komplettering av remiss om fördelning av strömming i Bottenhavet
2016-03-31
Swedish Maritime Day
2016-03-31
Nytt nummer ute av EUs markandsobservatör för fiskeprodukter
2016-03-30
HaV ger tre miljoner kronor till att utveckla nya selektiva fiskeredskap
2016-03-29
Ang. undantag för hög överlevnad – havskräfta fiskad med artsorterande rist
2016-03-29
Framställan ang. torsk i västra Östersjön (område 22 – 24)
2016-03-24
Ja till individuell tilldelning med tillfälliga överlåtelser
2016-03-23
Stöd för förebyggande åtgärder mot skador som orsakats av säl
2016-03-22
Möte på Öckerö för kräft och fiskfiskare
2016-03-21
Utvärdering av Fiskeriprogrammet 2007-2013
2016-03-21
Bratten
2016-03-21
Överlevnadsstudier
2016-03-17
Yttrande från Sveriges Fiskares Riksförbund i anledning av remiss av förslag till föreskrifter m.m. avseende fördelning av sill i delområde 30-31 i Östersjön
2016-03-16
Realtidsstängningar
2016-03-16
Flerårig plan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön
2016-03-16
Möte på Smögen för räkfiskare
2016-03-15
Nya fiskeregler
2016-03-15
Realtidsstängningar
2016-03-14
Kommissionen föreslår nytt tekniskt regelverk
2016-03-09
Realtidsstängningar
2016-03-09
Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning - gäller samtliga fiskefartyg
2016-03-09
Rapport om verksamheten inom GFP:n
2016-03-08
Risker med ett abrupt förbud mot utkast
2016-03-03
Remiss gällande ändrade bestämmelser för att få förnyat tillstånd med torskfångande redskap och för fiske efter havskräfta samt ändringar i regelverket för effortsystemet
2016-03-03
Yttrande i anledning av remiss gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”
2016-03-03
Seminarium om landningsskyldigheten i Bryssel
2016-03-02
Produktvarning och återkallande av hydrostatiska utlösningsanordningar av märket SAFETMADE
2016-03-02
Stopp för sillfiske i Bottenhavet
2016-03-02
Samtal om skyddade områden mellan Sverige och Danmark
2016-03-02
Malmöhus Läns Havsfiskeförenings årsmöte
2016-03-02
Framställan angående fångstbegränsningsjustering för havskräfta
2016-03-02
Synpunkter i anledning av samråd om havsplaneringens inriktning och avgränsning av miljöbedömning
2016-03-01
Blåvittling MSC-certifierat
2016-02-29
Länk till norska fiskeridirektoratet och premnumeration på J-meldinger
2016-02-29
Viktig info till alla kräftfiskare
2016-02-29
Inbjudan och anmälan till transportstyrelsens sjöfartsseminarium 6-7 april
2016-02-29
Ett år in - en artikel om landningsskyldigheten
2016-02-25
Kolja överallt rapporterar engelska fiskare
2016-02-23
Tankar från ett flyg
2016-02-23
SFPOs svar på remiss gällande ökad fångstrapportering
2016-02-23
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
2016-02-23
Yttrande i anledning av remiss – Transportstyrelsens framställan om ändringar i fartygssäkerhetslagen och fartygssäkerhetsförordningen
2016-02-22
Public consultation gällande utvärdering av fiskerikontrollen
2016-02-22
Danskarna startar nytt projekt för att utveckla selektiva redskap
2016-02-19
Debattartikel av Jan-Olof Larsson och Mathias Ivarsson
2016-02-18
HaV ger 22 miljoner till kustkommuner för havsplanering
2016-02-17
Inbjudan till vatten16 den 7 april i Kristianstad
2016-02-16
HaV kommenterar dom mot fiskare
2016-02-15
Remiss om tillståndskrav för torskfångande redskap och ändringar i effortsystemet
2016-02-15
Utökad rapportering av fångst ombord av äkta tunga
2016-02-13
Har du idéer om hur oönskade fångster kan minskas?
2016-02-11
Internationellt arbete
2016-02-11
Rättegång mot räkfiskare
2016-02-10
Remissvar – avseende fördelning av kvoterna av taggmakrill i Nordsjön och sill i delområde 30 – 31 i Östersjön
2016-02-10
p4 väst om landningsskyldigheten
2016-02-09
Utökad rapportering av fångst ombord av äkta tunga
2016-02-08
Ny studie om EUs straffsystem
2016-02-05
Ny studie om skyddade områden
2016-02-05
Sjömatsfrämjandet tar över efter Svensk Fisk
2016-02-04
Projekt med burfiske efter räka påbörjat
2016-02-03
Seafood summit på Malta
2016-02-02
Kritiserad studie om överfiske
2016-02-01
TAC förordning Östersjön
2016-02-01
Domstolsbeslut klargör reglerna kring fleråriga planer
2016-01-28
TAC-förordning för 2016 Västerhavet
2016-01-27
Medlemsinformation – till samtliga medlemmar i SFPO
2016-01-27
HaV satsar på 32 nyå åtgärder för havsmiljön
2016-01-26
Fler fiskar används finnes på menyn efter utkastförbudets införande
2016-01-25
Transportstyrelsen informerar om återkallande av nödsändare - EPIRB
2016-01-25
Presentation från HaV om landningsskyldigheten
2016-01-22
Nytt forskningsprojekt för att åldersbestämma för att lösa problem med åldersbestämning på torsk
2016-01-22
MYFISH konferens om långsiktigt hållbart fiske
2016-01-21
Agenda inför workshopen om torsk i Kategatt den 29/1
2016-01-20
Radioinslag om räkfiske med bur
2016-01-20
Skotsk fiskeorganisation prisbelönt för torskåterhämtning
2016-01-19
Småskaligt fiske undantaget från fiskestopp i Östersjön
2016-01-19
Utvärdering av EUs fiskerikontroll - synpunkter önskas!
2016-01-18
2015 - rekordår för norsk fiskenäring
2016-01-18
Marint skräp återvinns av fiskareföreningen Norden
2016-01-18
Bohuslänningen skriver om infomöten från HaV om landningssyldigheten
2016-01-15
Info om småkräfta
2016-01-15
Remiss gällande ökad rapporteringsfrekvens av fångst ombord av äkta tunga i kustfiskejournal
2016-01-13
Infomöten om MSC märkning av kräfta och räka
2016-01-13
Info från ordföranden
2016-01-11
Studie om strypkvoter
2016-01-08
Workshop om torsk i Kattegatt
2016-01-08
Brittisk rapport om landningsskyldigheten
2016-01-07
Ändring av fångstbegränsningarna inför 2016 i Östersjön, norsk ekonomisk zon i Nordsjön och Västerhavet samt vissa rättelser
2016-01-07
Nytt om landningsskyldigheten
2015-12-22
Detta gäller för MSC märkning av räkan
2015-12-22
Danska ministeriets vägledning om landningsskyldigheten
2015-12-17
MSC märkningen av östra östersjötorsk dras tillbaka från och med den 17:e december
2015-12-16
Klart med fiskekvoter för Västerhavet
2015-12-15
Remissyttrande gällande minsta bevarande storlek för kräfta och torsk
2015-12-12
Ministermöte om 2016 års kvoter
2015-12-10
EAPO Position Paper on 2016 TAC and Quota Proposals
2015-12-10
Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet
2015-12-07
Yttrande i anledning av remiss av förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål
2015-12-02
HaV upphäver tidigare förbud mot svenskt trålfiske i Östersjön
2015-12-01
Informationsmöte om landningsskyldigheten 11:e december och 18:e december
2015-11-30
Utkastplan antagen för demersalt fiske i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön
2015-11-24
Ålgräsängar ska återskapas när hamnen byggs ut
2015-11-24
ICES råd för tunga
2015-11-19
Infiskningskravet i räkfisket kommer att finns kvar
2015-11-18
EU's guide till det tekniska ramverket
2015-11-18
EU's guide till det tekniska ramverket
2015-11-17
EU och Norge förhandlingar inleds
2015-11-16
Förslag till åtgärder för att säkerställa datainsamlingen från fisket
2015-11-11
EU föreslår kvotökning för att underlätta landningsskyldigheten
2015-11-06
Förslag från SFPO i syfte att möjliggöra kvabbsofiske under den tid som torskfiskestopp gäller i västra Östersjön
2015-11-04
HaV vill höja mål för lax- och öring: "På tio år kan bestånden öka kraftigt"
2015-11-02
Ändring av fångstmängderna för torsk och makrill
2015-10-26
Kommissionen antar utkasplaner för Nordsjön
2015-10-22
Fiskekvoter för Östersjön
2015-10-20
HaV utreder nytt system för fördelning av fiskemöjligheter
2015-10-20
Bättre internationellt regelverk av våra hav - Kommissionens konsultation avslutad
2015-10-18
Info från ordföranden
2015-10-15
Positiv beståndsutveckling av nordhavsräka
2015-10-15
First Swedish shrimp fishery scoops MSC stamp
2015-10-15
Räkfiske på Västkusten har blvit MSC-certifierat
2015-10-15
ICES rekommenderar ökad räkkvot i Skagerrak och i norska rännan
2015-10-14
Kvoter i Östersjön
2015-10-12
Utkastplan klar för Atlanten
2015-10-12
Färre torskyngel i Barents Hav
2015-10-07
EU tar krafttag mot illegalt fiske
2015-10-05
I september startar SFPO på allvar
Du är här:   Nyheter