Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-19

- Alvorlig ripe i lakken

ICES-feilen er en alvorlig ripe i lakken for det fremste vitenskapelige organet for denne typen vurderinger. Det sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Havforskningsinstituttet meldte i går at ICES har oppdaget at dataene som er lagt inn i regnemodellene er feil. Dermed ble kvoterådet for sild for neste år trukket.

På tilliten løs
- En ting er at vi kan være uenige om observasjoner som fiskerne gjør og det som havforskerne finner, men det som nå har skjedd vil kunne bidra til at det blir reist spørsmål ved om vi kan legge ICES sine råd til grunn i den utstrekning vi alltid har gjort. Det er vi ikke tjent med.

- Fiskeressursene representerer enorme verdier og er selve grunnlaget for livet i alle kystsamfunn verden over. Fiskerne og samfunn er avhengige av god og ansvarlig forvaltning av disse ressursene i havet og vi må kunne stole på de råd som havforskerne gir. Etter omfattende prosesser hvor data er innsamlet, vurdert og kontrollert i ICES sine organer, er det avgjørende at disse er kvalitetssikret, sier Ingebrigtsen.

Krever avklaring
Norges Fiskarlag forlanger nå at ICES klart og tydelig kommer på banen og forklarer hva som har gått galt. - For fiskerne og for myndigheter som baserer ansvarlig forvaltning på forskerne råd er dette veldig viktig. sier fiskarlagslederen.

Samtidig synes Ingebrigtsen at det også er bra at ICES er åpen og meddeler offentligheten om slike feil, når de først er oppstått.

 

Länk till nyheten i original: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Alvorlig-ripe-i-lakken
Arkivet.

Du är här:   Nyheter