Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-01-09

270 registrerte turistfiskebedrifter

Ved årsskiftet hadde 270 bedrifter registrert seg i Fiskeridirektoratets register for turistfiskebedrifter. Flest er det i Nordland med 58, mens det i Telemark, Vestfold og Østfold så langt ikkje er registrert bedrifter som driv med turistfiske.

Alle bedrifter som er registrerte i momsregisteret, har minst 50.000 i omsetning og som leiger ut minst ein båt til gjester er frå 1. januar i år pliktige til å registrere seg hos Fiskeridirektoratet. Bedriftene må i tillegg sende inn rapport på kor mange torsk, sei, kveite, uer og steinbit gjestene fiskar, og bedriftene er også pålagde å informere gjestene sine om regelverket for fritidsfiske i Norge.

Frivillig registrering

Det er også opna for at verksemder som ikkje er registrerte i momsregisteret, men som har verksemd med organisasjonsnummer og som kan knytast til turistfiske også kan registrere seg frivillig, utan å ha minimum 50.000 i omsetning. Gjester ved slike bedrifter kan som for pliktige bedrifter ta med seg 20 kilo fisk eller fiskeprodukt ut av landet. Alle andre, som til dømes utlendingar som reiser på eigahand eller som bur ved uregistrerte bedrifter, kan berre ta med seg 10 kilo fisk eller fiskeprodukt når dei forlet landet.

Ikkje uventa er det flest registrerte bedrifter i Nordland med 58. Men også Troms, Trøndelag og Møre og Romsdal har over 30 registrerte bedrifter med høvesvis 37, 36 og 31. Færrast registrerte bedrifter finn vi i Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland med ei registrert bedrift i kvart av fylka. I Østfold, Vestfold og Telemark er det så langt ingen registrerte bedrifter.

 

Länk till nyheten i original: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nyheter/2018/270-registrerte-turistfiskebedrifter
Arkivet.

Du är här:   Nyheter