Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-10-10

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018 (i procent, jämfört med 2017)

  • Torsk, östra Östersjön: en sänkning av TAC med -8 %

  • Torsk, västra Östersjön: en oförändrad TAC

Bag limit för fritidsfisket av torsk i västra Östersjön är densamma som under 2017. Stängningstider för att skydda lekande torsk i Östersjön kommer att gälla även 2018.

 

  • Rödspätta: en sänkning av TAC med -10 %

 

Ål: Beslutet innebär inget förbud mot att fiska ål i Östersjön under 2018 . Sverige valde att lägga en röstförklaring där kommissionen uppmanas föreslå nya åtgärder för att säkra framtiden för ål.

 

  • Lax, centrala Östersjön: en sänkning av TAC med -5 %

  • Lax, Finska viken: en sänkning av TAC med -5 %

 

  • Skarpsill: en ökning av TAC med +1 %

 

  • Sill, västra Östersjön: en sänkning av TAC med -39 %

  • Sill, centrala Östersjön: en ökning av TAC med +20 %

  • Sill, Rigabukten: en en sänkning av TAC med -7 %

  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av TAC med -40 %
Arkivet.

Du är här:   Nyheter