Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-07

Conrad Stralka snackar skit om trålning och torsk

I en artikel i Folkbladet och på andra ställen hävdar forskaren Conrad Stralka att torskbestånden växt där trålning förbjudits. Jag känner inte till något sådant fall. Där fisketrycket minskat (oavsett använd fiskemetod) har torsken i vissa fall ökat men i andra fall inte. Det finns fall där bottentrålningen finns kvar och där torskbeståndet ökat och det finns fall där ingen bottentrålning förekommer men torskbestånden återhämtar sig ändå inte.

Torsk

Torsk. Bild: Wilhelm von Wright

I Bohusläns kustområden har trålning varit förbjuden i decennier. Torsken har trots det försvunnit och inte kommit tillbaks. I fjordarna innanför Tjörn och Orust har all form av fiske på yrkesbasis förbjudits. Där finns lokala lekbestånd av torsk, men ingen återhämtning för torskbestånden har skett.

I Nordsjön har fisket av torsk skurits ner rejält, bottentrålning har inte förbjudits. Torskbeståndet har återhämtat sig, är idag på en hållbar nivå och fiskas på ett hållbart sätt.

I Skageraks utsjöområden är torskbeståndet livskraftigt och torsk är periodvis mycket vanligt. Det bottentrålas flitigt i delar av Skagerak, främst efter räkor och kräftor. Torskbeståndet betraktas om en del av nordsjöbeståndet och är välmående.

I Kattegatt förekommer inget riktat fiske med bottentrål på torsk, men däremot kräftfiske med bottentrål. Nåt torskbestånd att tala om existerar inte och återhämtningen låter vänta på sig trots att en mycket stor del av Kattegatt omfattas av förbud mot bottentrålsfiske.

I Östersjön är torskbeståndet i uselt skick. En mycket liten del av Östersjön bottentrålas men torsken har försvunnit även från de områden där bottentrålning aldrig skett eller bara skett i liten skala.

På Grand Banks har allt fiske på torsk helt upphört sen decennier tillbaks. Torsken har inte återhämtat sig från den utfiskning som ägde rum.

Runt Island har bottentrålning och annat torskfiske begränsats kraftigt men torskbestånden har fortsatt minska.

Världens största och mest välmående torskbestånd finns i Barents Hav. Där fiskas det nästan helt och hållet med bottentrål.

Det verkar faktiskt inte finnas något som helst samband mellan bottentrålsförbud och torskbestånds återhämtning eller beståndsstatus. Conrad Stralka snackar helt enkelt skit.

Men Öresund kanske någon invänder. Det är ett område där torskbeståndet är i bra skick och bottentrålning är förbjudet. Området är dock inte ett exempel på det Stralka hävdar då Öresund egentligen aldrig berörts av bottentrålsfiske.

 

Blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2017/08/05/conrad-stralka-snackar-skit-om-tralning-och-torsk/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter