Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-26

En fortsatt granskning av Fiskesekretariatet m.m.

En fortsatt grankning av Fiskesekretariatet m.m.

För en tid sedan skrev jag en artikel om Fiskesekretariatet (FISH eller Fishsec). Den väckte uppmärksamhet och finns att läsa på Internet (http://www.sfpo.se/nyheter/fiskesekretariatet---en-organisation-som-motarbetar-svenskt-yrkesfiske-och-som-finansieras-via-skattsedeln?category=news).

När man söker information nu för tiden använder man Google. Om man googlar ”fiskesekretariatet” så är den första träffen man får upp en sida på Sportfiskarnas hemsida med rubriken ”Vill du leda Internationella Fiskesekretariatet?” daterad den 5 november 2015. I den andra träffen kan man läsa att Fiskesekretariatet söker en handläggare (projektanställning). I den tredje träffen – allabolag.se – kan man läsa att Fiskesekretariatets största kund är Havs- och vattenmyndigheten! Således saknas enkel och lättillgänglig information om Fiskesekretariatet på Internet.

I Havs- och vattenmyndighetens årsredovisning för 2016 kan man läsa att Fiskesekretariatet fick 2 Mkr (s. 165). Instruktionen att betala ut dessa pengar kommer ifrån regeringen. Söker man efter ”fiskesekretariatet” på myndighetens hemsida får man endast en träff som härrör ifrån 2012. Där står följande att läsa:

”Havs- och vattenmyndigheten ger två miljoner kronor till den ideella organisationen Fiskesekretariatet, FISH. Pengarna går till att försöka skapa ett hållbart nyttjande av fisk och skaldjur utan att skada den marina miljön. Det sker genom lobbying, information och samarbete med andra europeiska miljöorganisationer.”

Fiskesekretariatet, som man alltså inte finner närmare information om på Internet, får alltså statliga pengar (skattepengar) för att skapa ett hållbart nyttjande av fisk och skaldjur utan att skada den marina miljön. Sverige är medlem i EU som har en gemensam fiskeripolitik. Om Sverige som land vill påverka utformningen av den gemensamma fiskeripolitiken bör det ske inom ramen för EU-samarbetet. Varför ger svenska staten 2 Mkr till Fiskesekretariatet egentligen? Jag anser att det är fullständigt felaktigt.

Om man vidare granskar det hela så står det att Fiskesekretariatet arbetar genom lobbying. Det hela framstår som fullständigt galet – staten, som företräder Sverige i EU-samarbetet, ger pengar till en organisation som ska lobba för vissa saker. Varför driver inte Sverige dessa synpunkter om nu dessa är desamma som vad Sverige tycker? En högst berättigad fråga är om svenska staten ska bidra till att finansiera lobbyverksamheter över huvud taget när lobbyingen inte nödvändigtvis är svenska ståndpunkter?

Lobbyism är detsamma som politiskt påtryckningsarbete. Om en regering ger pengar till en organisation för att lobba kan man undra hur illa det egentligen är ställt? Det innebär alltså att politiker ger pengar till en organisation som ska påverka politiker vad de ska tycka.

Fiskesekretariatet består av Svenska Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna. Svenska Naturskyddsföreningen omsatte 2015 över 211 Mkr och av resultaträkningen framgår bl.a. att de erhöll ca 76 Mkr i bidrag (de får stöd från bl.a. Naturvårdsverket, Konsumentverket och Energimyndigheten). WWF Sverige är en rik organisation – av deras årsredovisning för 2015 framgår bl.a. att de hade intäkter om ca 390 Mkr. I Sportfiskarnas årsredovisning för 2014 anges intäkter om ca 37 Mkr (nästan hälften var bidrag).

Staten anser alltså att dessa tre organisationer när de slår sig samman i Fiskesekretariatet bör ges bidrag varje år med 2 Mkr. Torsktrålarna i västra Östersjön i Sverige har inte fått någon tilldelad fiskemöjlighet i området 2017, mot bakgrund av kvotminskningen om 56 %. Fisket har begärt att ersättning till dessa trålare ska utgå, på samma sätt som sker i t.ex. Danmark. Något svar har ännu inte erhållits, men 2 Mkr varje år till Fiskesekretariatet är tydligen bra politik.

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande, SFPO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter