Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-08

Enige om sild og kolmule

Kyststatene er enige om en ny avtale for sil og kolmule

 
Kolmuleavtalen er nærmest en kopi av årets avtale med et lite tillegg på totalkvoten. Når det gjelder NVG-sild er partene enige om en totalkvote (TAC) på 435 000 tonn. Denne blir trolig mer når landene skal fastsette sine nasjonale kvoter.

- Dette er viktig at kyststatene står samlet om viktige elementer i forvaltningen, selv om de ikke er helt enig i fordelingen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Totaluttaket blir over det som er anbefalt fra ICES, og som legger kyststatenes konservative forvaltningsplan til grunn for kvoteanbefalingen.

- Uten gjeldende forvaltningsplan, ville ICES kvoteanbefaling vært 489 000 tonn i hendhold til en MSY rådgivning, så alt i alt er dette en fornuftig avtale, sier Maråk.
 
 Arkivet.

Du är här:   Nyheter