Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-25

Fångat en märkt hummer?

SLU-Aqua_hummer_Kåvra.jpg

Kontakta Havsfiskelaboratoriet med e-post till Andreas Wikström, andreas.wikstrom@slu.se alternativt Håkan Wennhage, hakan.wennhage@slu.se.

I e-postmeddelandet var vänlig att ange information om var hummern fångats (område eller koordinater), vilket datum hummern fångades, märkningsnummer samt hur stor hummern var. Storlek mäts från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).

Observera, om du fångar en märkt hummer som inte är lovlig det vill säga hummern har ett minimimått (carapaxlängd) som understiger 90 mm eller en hummer med yttre rom så skall dessa individer återutsättas omedelbart efter att märkets nummer noterats.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter