Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-24

Fiskeförhandlingarna i WTO – nytt arbetsdokument

Jordbruksverkets blogg Maten och marknaden:

Som vi berättat tidigare har förhandlingarna om att förbjuda vissa former av fiskesubventioner intensifierats i Världshandelsorganisationen (WTO). Fem förhandlingsmöten har hittills genomförts under hösten och ytterligare ett är planerat innan WTO:s elfte ministerkonferens i december.

Under förra veckans möte ägnades mest tid till att diskutera förbud att subventionera fartyg som är involverade i illegalt, oreglerat och orapporterat fiske (IUU-fiske) och förbud för stöd som bidrar till överfiske. Mot slutet av veckan presenterades ett arbetsdokument som var resultatet av veckans diskussioner. De fortsatta förhandlingarna kommer att utgå från detta dokument, men det ersätter inte de enskilda ländernas förhandlingsförslag enligt ordföranden (ambassadör Wayne McCook, Jamaica). Syftet med arbetsdokumentet är, enligt ordföranden, att underlätta de fortsatta förhandlingarna.

Andra frågor som diskuterades under veckan var att förbjuda stöd som bidrar till överkapacitet, omfattningen av ett framtida avtal, särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer, transparens och notifieringar.

Under nästa möte, den 27-29 november, kommer samtliga frågor att diskuteras och det är det sista mötet innan WTO:s ministerkonferens i december där ambitionen är att medlemsländerna kan enas om att förbjuda vissa subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske.

/Camilla Burman

Länk till blogginlägget i original: https://matenochmarknaden.wordpress.com/2017/11/23/fiskeforhandlingarna-i-wto-nytt-arbetsdokument/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter