Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-30

Fiskenytt från HaV: Saldofunktion i e-tjänsten Fiskerätt

Nu kan du snabbt och enkelt få en översikt över ditt saldo. Detta innebär att du kan se hur många kilon du har kvar att fiska och hur många kilon du kan ansöka om att överlåta för varje fiskemöjlighet.

Du hittar saldofunktionen under rubriken Fiskemöjligheter, längst till vänster i Fiskerätt. Målet är att det ska bli enklare för dig att följa reglerna om landningsskyldigheten genom att få bättre koll på ditt saldo så att du lättare kan planera ditt fiske. Genom saldofunktionen kan du hålla dig uppdaterad med dina respektive fiskemöjligheter så att du i god tid kan ansöka om överlåtelser för att täcka ett eventuellt överfiske.

Preliminära uppgifter

Saldofunktionen är en samlad elektroniskt presentation och ögonblicksbild över ditt saldo. Saldot är preliminärt och uppdateras hela tiden genom att loggblad och kustfiskejournaler registreras (och eventuellt kompletteras), överlåtelser och utländska byten handläggs och extratilldelningar genomförs. Det finns ytterligare faktorer som kan påverka ditt saldo, bland annat kan HaV:s landningskontroller påverka saldot genom att HaV:s provtagningsdata ersätter rapporterade uppgifter i landningsdeklarationen.

Inloggning

Alla fiskelicensinnehavare med pelagiska eller demersala fiskemöjligheter kan logga in i Fiskerätt och se sitt saldo under fliken Fiskemöjligheter. Logga in på vår hemsida och klicka på Fiskerätt under rubriken ”Service” på högersidan.

När du är inloggad i systemet kan du dubbelkolla att de kontaktuppgifter som är registrerade hos oss på HaV är korrekta. Har du problem med att logga in eller om dina kontaktuppgifter inte stämmer, kontakta oss!

Manual

Manualen för Fiskerätt har uppdaterats med en ny del som handlar om saldofunktionen. Här hittar du den senaste manualen för FiskerätPDFt .

Workshops

Under våren 2018 planerar vi att bjuda in er användare till workshops för att ta reda på vad ni tycker är bra, mindre bra och vad som borde utvecklas mer i Fiskerätt.

Kontakta oss

Använd gärna vår e-postadress fiskeratt@havochvatten.se om du undrar något!

 

Länk till nyheten i original: https://www.havochvatten.se/5.1a05a1ba15fe9ddd6bc5a311.html
Arkivet.

Du är här:   Nyheter