Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-11

Fiskeridirektören: ”Ät ål med gott samvete”

Den som vill äta ål i jul kan göra det med gott samvete så länge ålen är fiskad av en yrkesfiskare med särskild tillåtelse att fiska ål. Men för att undvika att stödja den illegala ålhandeln är det enligt länsstyrelsen upp till konsumenten själv att ta reda på var ålen kommer ifrån.

Johan Wagnström, fiskeridirektör på länsstyrelsen i Skåne, jobbar för att stärka ålbeståndet och stoppa den illegala handeln av ål. Inför jul då ålen säljs i större omfattning uppmanar han konsumenterna till att vara medvetna när de vill köpa ål.

Konsumenterna måste vara vaksamma

I Skåne finns femtio registrerade ålfiskare som lagligt får fiska och sälja ål.

– Köper man från dem är det helt i linje med vad vi på länsstyrelsen anser är okej, säger Johan Wagnström till SVT Nyheter.

– Vad vi däremot vill är att man som konsument ska vara vaksam på är att ålen inte är illegal, man ska alltid fråga vem som har fiskat den och man ska kunna spåra ursprunget. Vi är beroende av konsumenterna i detta, har de koll så upphör det illegala fisket.

Om ålen är förpackad i varuhus ska man som konsument alltid titta extra noga på märkningen av ålen. Den som är osäker bör ringa direkt till rökeriet eller fråga fiskhandlaren.

– Situationer som man kanske kan vara lite extra vaksam på är om den säljs från tillfälliga kanaler, som en baklucka på någon bil på landet.

Ålfisket sker dolt

Hur pass omfattande är handeln med ål som inte är godkänd?

– Jag har ingen egentlig uppfattning om själva omfattningen, men visst, det beslagtas en hel del.

Problemet med ålfisket är att det sker väldigt dolt, enligt Johan Wagnström, och att det finns många gamla ålfiskeredskap kvar hos fiskare som inte är registrerade. Trots det ser man från länsstyrelsens håll positivt på utvecklingen i Sverige.

– Det sköts förhållandevis bra, vi ska vara nöjda med att vi uppfyllt EU:s krav. Mitt stora bekymmer ligger egentligen i att de andra medlemsländerna inte uppfyllt sina krav när det gäller ål, de finns många länder där det släpar efter.

Hur ser ålbeståndet ut i Skåne idag?

– Man kan se en liten uppgång. Än så länge är det svårt att uttala sig om det, men det finns vissa tecken på att det kommit in fler ålyngel.

 

Länk till nyheten i original: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/okej-att-kopa-al-av-godkanda-fiskare
Arkivet.

Du är här:   Nyheter