Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-09

Flytter trål og snurrevad

Fiskeridirektoratet stenger Røstbanken, Vesterålsbanken og deler av Snaget for trål og snurrevad. Og åpner Sveinsgrunnen og Malangsgrunnen.

Trålere og snurrevadbåter må flytte felt.

 

De nye reglene ser dermed slik ut:

Der er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Røstbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:       

            1. Nord 68 grader 14,5 minutter.      Øst 010 grader 51,0 minutter.

            2. Nord 68 grader 27,0 minutter.      Øst 011 grader 28,5 minutter.

            3. Nord 68 grader 31,5 minutter.      Øst 012 grader 00,7 minutter.

            4. Nord 68 grader 31,5 minutter.      Øst 012 grader 36,0 minutter.

            5. Nord 68 grader 10,5 minutter.      Øst 011 grader 54,5 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

Videre er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Vesterålsbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:        

            1. Nord 68 grader 53,5 minutter.      Øst 013 grader 19,2 minutter.

            2. Nord 69 grader 15,0 minutter.      Øst 014 grader 30,0 minutter.

            3. Nord 69 grader 12,0 minutter.      Øst 014 grader 40,0 minutter.

            4. Nord 68 grader 51,0 minutter.      Øst 013 grader 50,3 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

 

Det er også forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst på Snaget utenfor Finnmark, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

            1. Nord 71 grader 03,2 minutter.      Øst 021 grader 50,5 minutter.

            2. Nord 71 grader 09,0 minutter.      Øst 021 grader 22,0 minutter.

            3. Nord 71 grader 14,0 minutter.      Øst 021 grader 53,5 minutter.

            4. Nord 71 grader 10,5 minutter.      Øst 022 grader 06,0 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

 

Opprettet 09.08.2017 08:07. Sist oppdatert 09.08.2017 08:07

Nyheten i original: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Flytter-traal-og-snurrevad
Arkivet.

Du är här:   Nyheter