Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-09

Hur ser infiskningen ut hittills i år?

SFPO har granskat siffrorna för vad som är fiskat hittills 2017.

Infiskningssiffrorna indikerar tydligt att det knappast är tal om någon överkapacitet i det svenska demersala fisket 2017. En fullständig bild av kvotnyttjande framgår av tabellen ”Daglig infiskning” på Havs- och vattenmyndighetens hemsida på Internet.

År 2017 innebar införandet av ett nytt förvaltningssystem för det svenska demersala fisket. Det nya systemet syftar till att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten och innebär individuell tilldelning av torsk, kolja och havskräfta i Västerhavet och Östersjön, vitling, sej och räka i Västerhavet samt rödspätta i Skagerrak. Även fisk- och räkfisket i Nordsjön omfattas av det nya systemet. Nedan presenteras hur situationen ser ut infiskningsmässigt per den 8 augusti 2017 för dessa och andra kvoter:

Räka

På kvoten i NEZ återstår 24 t – 81 % har fiskats (kvoten brukar företrädesvis fiskas kvartal 1). På kvoten i Skagerrak/Kattegatt återstår drygt hälften eller annorlunda uttryckt så återstår 661 t att fiska.

Havskräfta

Kvoten för Skagerrak/Kattegatt har hittills nyttjats till 22 % vilket motsvarar 742 t. Hela 2 601 t står möjliga att fiska.

Torsk

På bifångstkvoten i Kattegatt återstår 76 % av kvoten vilket motsvarar 148 t. I Skagerrak har 38 % av kvoten fiskats, det återstår 497 t. I Östersjön återstår 41 % (353 t) av kvoten i det västra området och i det östra området 55 % (3 972 t). I Nordsjön har i NEZ fiskats 174 t (46 %) och på joint-kvoten 14 t (31 %).

Kolja

Av joint-kvoten i Nordsjön har endast 6 t fiskas, det återstår 130 t av kvoten. Vad gäller kvoten i NEZ har fiskats 71 t vilket motsvarar endast 10 %. På kvoten för Skagerrak, Kattegatt och Östersjön har fiskats 25 % (49 t).

Gråsej

I Nordsjön, NEZ har fiskats 43 % av kvoten om 880 t. Uppgift om Skagerrak, Kattegatt och Östersjön saknas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida, varifrån dessa siffror hämtats.

Rödspätta

På kvoten för Kattegatt om 234 t har fiskats 50 t (21 %). På kvoten för Skagerrak om 736 t har fiskats 87 t och på kvoten för Östersjön om 425 t har endast 9 t fiskats. Äkta tunga har det fiskats 7 t av i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (29 %). Vitlingkvoten om 190 t i Nordsjön, NEZ har endast nyttjats till 19 % (37 t). Även i Skagerrak och Kattegatt har 19 % nyttjats av kvoten på vitling (18 t).

Övriga arter

Kummelkvoten för Skagerrak, Kattegatt och Östersjön om 264 t har fiskats med 9 % (22 t). Långakvoten för Skagerrak, Kattegatt och Östersjön har 66 % av kvoten fiskats (13 t).

 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter