Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-02

Hysekvaliteten bedre med levendelagring

Forsøk med levendelagring av hyse viser særdeles lovende resultater. Om hysa fanges levende og holdes i tanker ombord fram til slakting, kan det produseres høykvalitetsprodukter av hele fangsten.

Det melder Arena Torsk på sine nettsider.

Hysebestanden i norsk økonomisk sone synes å være god, og Norge er en sentral aktør i Europa med en stor del av volumene som produseres og selges. Det er kjent at hyse ikke alltid er egnet til filetproduksjon og i perioder ikke tilgjengelig ved kysten hele året.
Hyse er kanskje den arten i torskefamilien som tåler minst fysisk behandling før den skades og dør. I våre konvensjonelle fiskerier fører dette til at mye av den leverte hysa ikke egner seg til godt betalte produkter og må nyttes i blokk. 

Våren 2017 har man gjort forsøk med levering av levende hyse i Finnmark. Resultatet av forsøkene er svært oppløftende med bedre kvalitet og bedre utbytte på hysa som er levert levende.
Forsøkene har omfattet fangst hvor man har benyttet sekkeutløser for å gi bedre plass i snurrevadsekken og på den måten øke overlevelse og redusere blodmengde i fiskemuskelen.
Videre har man gjort ulike hal med snurrevad og testet ut ulike oppsett på redskapen for å øke overlevelsen. På filetanlegget har man produsert fisken før dødsstivheten inntraff, noe som gav høyere kvalitet og betydelig større filetutbytte (økning opptil 5 %) enn ved produksjon av ordinært råstoff.
Prosjektet har gitt noen svar, men fortsatt er det behov for å videreføre forsøkene både i forhold til fangst, oppbevaring og produksjon.  Målet er å øke kvaliteten på ilandført hyse, og med det øke lønnsomheten både i fangstleddet og hos produsenten.

På FHFs samling for hvitfisknæringen, 19. oktober, i Tromsø vil alle resultatene fra prosjektet bli presentert.

Opprettet 29.09.2017 15:14. Sist oppdatert 29.09.2017 15:14

Länk till nyheten i original : https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Hysekvaliteten-bedre-med-levendelagring
Arkivet.

Du är här:   Nyheter