Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-11-15

Kallelse Östersjökommitten 24/11 kl 10

Härmed inkallas Östersjökommittén till sammanträde fredagen den 24 nov, kl. 10 - 15; plats: Fiskets Hus, Göteborg.

Förslag till dagordning:

1 Sammanträdets öppnande

2 Godkännande av dagordning

3 Val av justeringsman

4 Status/utvärdering av fisket 2017

4.1 Passiva, inkl. sälproblematiken

4.2 Trål

4.3 Övrigt

5 HaV:s remiss om anpassningar inför 2018

5.1 Remissen

5.2 SFPO:s medlemsmöte och remissyttrande

5.3 Övrigt

6 Disk. om fisket 2018

7 Övriga frågor

8 Nästa kommittésammanträde

9 Sammanträdets avslutande

 

Med hopp om att samtliga har möjlighet att delta vid sammanträdet!

Med vänlig hälsning

Fredrik Lindberg
 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter