Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-01-08

Klimatet ger mindre fiskar – kanske också i Östersjön?

Njord skriver:

0 Comments

I Nordsjön har forskare kunnat konstatera att klimatförändringar gett upphov till att flera fiskarter blivit mindre när det gäller storleken på enskilda fiskar. Undersökningen gäller pelagisk fisk som sill, skarpsill, vitlinglyra och dessutom tobis. Klimatförändringarna har orsakat minskad tillgång på föda vilket gjort att genomsnittstorleken sjunkit.

I Östersjön har forskare konstaterat att torsken i genomsnitt blivit mindre. De har kastat skulden på trålfisket, men det finns inga egentliga belägg för att trålfisket bär skulden. Även garnfisket kan bära skuld till att stora torskar försvunnit men ingen har undersökt detta. I Östersjön har det också konstaterats B-vitaminbrist (tiaminbrist) hos flera fiskarter. Detta kan orsakas av brist på föda, svält. Om födotillgången minskat kan det också resultera i att storleken på individer från aktuella fiskarter minskar i storlek.

Med tanke på forskningsrönen i Nordsjön finns det onekligen fog för att tro att orsaken till den minskade storleken hos torsken i Östersjön kan vara brist på föda på grund av klimatförändringar. I så fall kommer minskat fiske inte att förändra nånting. Däremot måste självklart fisket anpassas till de nya förhållandena, vilket kan innebära mindre kvoter men också borde innebär minskad minimistorlek.

 

Länk till blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2018/01/06/klimatet-ger-mindre-fiskar-kanske-ocksa-i-ostersjon/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter