Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-08

Minskat utbud av sötvattenkräftor i Sverige

Den svenska konsumtionen av sötvattenskräftor kommer huvudsakligen från import av frysta produkter. 2005 nådde importen en topp och har volymmässigt minskat med ca 40 procent sedan dess.

Under de senaste sju åren har det blivit allt svårare för importörer att ta del av en kvot för tullfri import av beredda sötvattenskräftor.

Det svenska yrkesfiskets fångster av sötvattenskräfta har ökat kraftigt och det har gjort det möjligt för fler fiskare att fortsätta med sin verksamhet. Totalt sett har sannolikt utbudet av sötvattenskräftor minskat, eftersom de ökade fångsterna inte kompenserar den minskade importen.

 

Läs hela nyheten från Jordbruksverket här: http://www.jordbruksverket.se/download/18.489a23b815d732e253295883/1501054442969/Kortrapport+s%C3%B6tvattenskr%C3%A4ftor.pdf
Arkivet.

Du är här:   Nyheter