Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-23

Nåt storskaligt industrifiske på torsk finns inte i Östersjön

Njord skriver:

 

Varje gång det uppstår en kris för ett fiskbestånd så är det alltid nån okunnig journalist, forskare eller miljövän som yrar om storskaligt industrifiske. Nu gäller det torsken i Östersjön som uppges ha försvunnit från Ålands Hav.

Orsaken till att torsken försvunnit är oklar, men storskaligt industrifiske på torsk är ingen orsak. Det finns nämligen inget sånt fiske. Storskaligt industrifiske på sill (strömming) och skarpsill finns det dock. Bifångsterna av torsk i detta fiske är försumbart och det kan därför inte heller vara orsaken.

Eftersom även andra rovfiskar såsom gös minskar i området bör det dock handla om saker som påverkar födotillgång, överlevnad av yngel och liknande saker. Orsaker som har effekter på flera olika arter.

Orsaker det däremot kan handla om är födobrist, övergödning, syrebrist, för sött vatten, säl, skarv, för hårt fritidsfiske eller för hårt småskaligt fiske med garn och trål i framförallt Finland. För stort fritidsfiske är också en sådan sak liksom för stort småskaligt yrkesfiske liksom för stora säl- och skarvbestånd

Storskaligt yrkesfiske kan dock sannolikt inte vara problemet då de inte fiskar i de grunda vikar där gös, torsk och annan rovfisk i först hand försvunnit. Trålfiske är helt förbjudet i sådana områden som ligger innanför den så kallade trålfiskegränsen.

 

Länk till blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2017/11/22/nat-storskaligt-industrifiske-pa-torsk-finns-inte-i-ostersjon/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter