Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-07

Nätverkar för landsbygdsutveckling

Ett nätverk för landsbygdsutveckling, nyligen på besök i Borgholm.

– Det var kul att få visa upp Öland, säger Bödasonen Tore Johnsson, ingående i Landsbygdsnätverkets styrgrupp.

 

 

Tore Johnsson, Harald Svensson och Maria Gustafsson är med i samma nätverk.

 

Vad är Landsbygdsnätverket?

Under Jordbruksverkets beskyddande vingar är nätverket en del av landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling (Leader).

”I Landsbygdsnätverket lär vi oss av varandra och samverkar för att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen runt om i Sverige”, sägs det på nätverkets hemsida.

De som lär sig av varandra är föreningar och myndigheter ”som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns i landsbygder och i kustsamhällen.”

I den knappt 100 stora medlemsskaran finns såväl tungviktare som något mindre aktörer, exempelvis LRF, Naturvårdsverket, Svenska Turistföreningen, Alnarps Lantmätarkår och Svenska Alpackaföreningen.

Nyligen hade nätverkets 15 man starka styrgrupp möte i Borgholm.

– Vi byter erfarenheter, skapar mötesplatser, lär av varandra, samlar inspirerande exempel och försöker smörja systemet så projekt får bra stöttning från olika instanser, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson när Ölandsbladet träffar styrgruppens ledning.

– Nätverket är en indirekt resurs för väldigt många projekt, inflikar styrgruppens ordförande Harald Svensson.

Att styrgruppen hade sitt möte i just Borgholm har sin förklaring.

– Jag fick hit dem, ler nordölänningen Tore Johnsson, med i styrgruppen som representant för Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO).

– Vi behövde bredda oss, nätverket är en väldigt bra plattform för oss där vi kan berätta om, och få förståelse för, vad vi håller på med, säger Tore Johnsson som förklaring på varför SFPO är med i nätverket.

Under tvådagarsmötet i Borgholm stod ett kvällsbesök i Kårehamn på listan över aktiviteter.

– Mycket populärt där styrgruppen fick en bild av hur utvecklingen sett ut där och hur det ser ut i dag. Utan den satsning yrkesfiskarna en gång gjorde i Kårehamn hade det inte varit något där i dag, historiken i Kårehamn är intressant, säger Tore Johnsson.

Som en möjlig frukt av styrgruppens möte i Borgholm bestämdes i dagarna att nästa års nationella leaderträff kommer att hållas i just Borgholm den 24-25 april.

Värd är Lokal Utveckling KalmarÖland.

 

Länk till nyheten i original: http://www.olandsbladet.se/oland/natverkar-for-landsbygdsutveckling/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter