Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-07-06

Nej till ersättning till torsktrålare i västra Östersjön

I november 2016 skrev SFPO till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och föreslog att ersättning skulle utgå till de fiskare som trålfiskar torsk i västra Östersjön. Anledningen till förslaget var att Havs- och vattenmyndigheten till följd av den stora kvotminskningen (- 56 %) valt att inte tilldela fångstmöjligheter på torsk i området till de som tidigare trålat (ett avsteg från det nya systemet och för att säkerställa fisket med passiva redskap).

I förslaget pekade SFPO på hur problematisk situationen är för de berörda fiskarna och på Danmark och hur man gjort där för att mildra de negativa effekterna. I Danmark avsattes 24 MDKR i enlighet med de s.k. de minimis-reglerna för statsstöd på EU-nivå (gäller så länge stödet inte överstiger 30 000 € under en treårsperiod). SFPO pekade i förslaget på bl.a. betydelsen av samma förutsättningar för de som fiskar i området oberoende av nationalitet.

I ett svar daterat den 27 juni 2017 har SFPO nu fått besked om att det inte blir någon ersättning. I svaret kan man läsa följande:

”Regeringen är väl medveten om den ekonomiska situationen för delar av det svenska fisket och arbetar aktivt för att återuppbygga fiskbestånden för en långsiktigt hållbar och lönsam fiskerinäring. De betydande kvotminskningarna är ett led i detta. Det svenska totala kvotutnyttjandet för torsk i hela Östersjön har under de senaste åren uppgått till ca 50 procent och den mängd av svenska torskkvoten i Östersjön som fördelats 2017 till trålfiske överstiger det fiske som skedde under 2016.

Det finns i dagsläget inga möjligheter att ersätta fisket för kraftigt reducerade torskkvoter som beslutats av EU:s ministerråd eller för individuella effekter av den fördelning av fiskemöjligheter som förvaltande myndighet, Havs- och vattenmyndigheten, beslutat.”

Kanske franska lösningar på problemet bör övervägas? Det är minst sagt mycket märkligt att det inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken går att betala ut stöd i Danmark, men inte i Sverige, till följd av den rådande situationen. SFPO beklagar beslutet.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter