Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-05-22

Nytt om fiskeregler - upphävt beslut om fiske efter skarpsill i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att upphäva tidigare beslutat förbud för visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29, se: http://www.havochvatten.se/5.5816bf7515c157a0bf3c84c8.html
Arkivet.

Du är här:   Nyheter