Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-10

Östersjöns fiskekvoter för 2018 beslutade

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under måndagen deltagit i ett möte med EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg där det har beslutats om fiskemöjligheterna i Östersjön under 2018. Efter långa förhandlingar stod det klart att en balanserad kompromiss kunde nås.

- För att vi ska kunna fiska och äta fisk även i framtiden krävs det att Östersjöns bestånd är livskraftiga. Sverige arbetar alltid för ett långsiktigt hållbart fiske för alla arter i alla havsområden, men det är klart att Östersjön ligger mig varmt om hjärtat.

- Vad gäller utfallet för både torsk och lax är jag nöjd med resultatet som jag anser är i linje med vår målsättning. Det gynnar vår fiskenäring, våra kustsamhällen och förser både oss och framtida generationer med hälsosamma livsmedel.

- Tyvärr kom vi inte i mål med ålen, men jag kommer självklart fortsätta att göra vad jag kan för att vi även fortsättningsvis har ål i våra hav, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen anser att fiskemöjligheter ska beslutas i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik (inklusive MSY-målet) och Östersjöplanen. Dagens beslut ligger helt i linje med detta. Östersjöplanen är en flerårig förvaltningsplan för bestånden av torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018 (i procent, jämfört med 2017)

  • Torsk, östra Östersjön: en sänkning av TAC med -8 %

  • Torsk, västra Östersjön: en oförändrad TAC

  • Lax, centrala Östersjön: en sänkning av TAC med -5 %

  • Lax, Finska viken: en sänkning av TAC med -5 %

  • Skarpsill: en ökning av TAC med +1 %

  • Sill, västra Östersjön: en sänkning av TAC med -39 %

  • Sill, centrala Östersjön: en ökning av TAC med +20 %

  • Sill, Rigabukten: en en sänkning av TAC med -7 %

  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av TAC med -40 %

  • Rödspätta: en sänkning av TAC med -10 %

Beslutet innebär även att regleringen av fritidsfisket av torsk i västra Östersjön är densamma som under 2017. Man har också beslutat om åtgärder för att skydda lekande torsk i Östersjön.

Beslutet innebär inget förbud mot att fiska ål i Östersjön under 2018 då kommissionens förslag om ett sådant inte vann tillräckligt stöd. Sverige valde att lägga en röstförklaring där kommissionen uppmanas föreslå nya åtgärder för att säkra framtiden för ål.

I oktober varje år beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om nästkommande års fiskekvoter i Östersjön, efter förslag från EU-kommissionen.

 

Nyheten i original: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/ostersjons-fiskekvoter-for-2018-beslutade/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter