Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-05

Plastforureningen har fået et samlet Folketing til tangenterne

Det er et enigt Folketing, der med baggrund i den tiltagne plastforurening af vores havområder, har sendt et brev til EU-Kommissionen med de danske ønsker til en kommende europæisk plaststrategi.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har sammen med et samlet Folketing sendt et brev til EU-Kommissionen, om de danske bekymringer på plastområdet og ønsker til EU’s kommende plaststrategi. »Vi skal, som Esben Lunde Larsen udtrykker det, «ind og påvirke EU’s beslutningsproces, så vi får et godt europæisk grundlag til at løse fremtidens plastudfordringer.«

 

Läs mer här: http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/plastforureningen-har-faaet-et-samlet-folketing-til-tangenterne-05122017
Arkivet.

Du är här:   Nyheter