Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-09-04

Remisser - medlemssynpunkter

SFPO får hela tiden remisser att besvara, eftersom fiskets synpunkter efterfrågas i olika frågor. Remisser som SFPO ska besvara inom den närmaste tiden listas nedan (först anges dölinje, därefter vem som skickat remissen och vad den handlar om) så att medlemmar som har synpunkter att lämna dem till kansliet.

 

8/9 – Lst Blekinge - förslag: Beslut om bilande av biotopskyddsområdet Malkvarn i Sölvesborgs kommun

 

15/9 – Transportstyrelsen - Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2018

 

15/9 – Lst VG-län - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

 

18/9 - HydroGIS AB - Angående  planerade muddring samt förlängning av befintlig brygga inom fastigheten Strand GA:1 i Uddevalla kommun.

 

20/9 – Transportstyrelsen - Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2011:116 om utbildning och behörigheter för sjöpersonal samt av före­skrifter om ändring i Transportstyrelsens före­skrifter (TSFS 2010:102) om bemanning

 

22/9 – Lst Blekinge - Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

 

25/9 - Swedegas AB – Samråd enl. MB, ansökan om ändringstillstånd för projekt GO4LNG för att bunkra LNG vid kaj 519 samt utökning av bunkringsverksamhet till kajerna 520 och 521 samt ansökan om koncession enligt naturgasL.

 

20/11 – Näringsdep. - Remiss Promemoria Regelförenkling för sjöfarten

 

 

 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter