Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-01

Remissyttrande till TS ang. förslag om trfaikreglerande åtgärder i Sk & Ka

SFPO har idag ingett nedan yttrande till Transportstyrelsen:

Yttrande i anledning av remiss av förslag om trafikreglerande åtgärder för fartygstrafiken i Skagerrak och Kattegatt (dnr TSS 2017-740)

SFPO har mottagit rubricerad remiss och vill i anledning därav framföra följande synpunkter i anledning av det remitterade materialet:

SFPO vill inledningsvis tacka för det samrådsmöte som myndigheten arrangerade den 14 mars 2017.

SFPO har inget att erinra emot förslaget, som således vitsordas.

SFPO önskar erhålla information om vad som sker med förslaget inom IMO etc. i god tid innan det planerade ikraftträdandet den 1 juli 2020.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter