Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-13

Ryddesjau i rekefisket

Fiskeridirektoratet går nå gjennom rekefiskerne regelverk. Selv om flere av reglene gikk ut på dato for 25 år siden, gjelder de fortsatt.

Fiskeridirektoratet skal rydde bort forskrifter som ikke lengre fungerer for rekefiskerne.

 Vi er i en prosess, og har startet lengst i nord, hvor vi har de strengeste reglene. Dette vil nødvendigvis ta noe tid, sier seniorrådgiver Dagfinn Lilleng i Fiskeridirektoratet.

Midlertidig ordning
I sommer har direktoratet midlertidig redusert minimumsdybden for reketrål i fjordene i Troms og Finnmark, fra 200 til 170 meter.

I løpet av høsten skal forsøket evalueres. Så langt tyder alt på at ordninga er kommet for bli.

Skillerista
Årsaken til at dybderegelen i Troms og Finnmark er gått ut på dato, kan beskrives med bare ett ord: Skillerista. Helt siden begynnelsen av 90-tallet har rekeflåten hatt påbud om å bruke skillerist, for å unngå bifangst. Nøyaktig samme hensikten lå bak dybdebestemmelsene et tre-fire tiår tidligere, nemlig å unngå at torsk, sei og hyse havnet i reketrålen. I tillegg ønsket man å unngå redskapskonflikt med andre typer fiskerier i nordnorske fjorder, og beordret rekeflåten ut på dypt vann.

Gått ut på dato
- Mye av dette regelverket ble innført på 50-tallet, lenge før rista var oppfunnet, og før direktoratets ulike kontrollordninger var etablert. Lokale utvalg innførte lokale ordninger, ofte satt man igjen med ett regelverk for hver fjord. Da direktoratet overtok dette forvaltningsansvaret, ble reglene bare videreført, uten at man tenke nøyere igjennom hva som egentlig var hensikten, forteller Lilleng til Kyst og Fjord.

Reguleringsmøte
Regelverket og forsøksfisket i nord blir tema for høstens reguleringsmøte i månedsskiftet oktober-november.

- Målet er jo at vi skal ha en ny permanent ordning for reketrålerne i Troms og Finnmark i neste års reguleringer, sier Lilleng.

Opprettet 13.09.2017 07:31. Sist oppdatert 13.09.2017 07:31

Länk till nyheten i original: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Ryddesjau-i-rekefisket
Arkivet.

Du är här:   Nyheter