Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-17

Så låter vi Göteborgs fiskeritradition leva vidare

Fiskestaden Göteborg behöver ett lyft. Därför vill vi att Göteborgs stad ska utarbeta en strategi för fiskerinäringen, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M).

Göteborg har en stolt tradition av att vara fiskestad, men staden behöver nu ta ett samlat grepp om vi vill att Göteborg ska fortsätta vara fiskets huvudstad. Det handlar om flera olika frågor som staden behöver ta tag i.

Fiskerinäringen i Fiskebäck sysselsätter i dag cirka 200 personer. Men i dag kan inte de största båtarna komma in i sin egen hamn då farleden inte är tillräckligt muddrad. Några av båtarna har i stället kajplats i Frihamnen, men dessa försvinner om några år när Frihamnen bebyggs.

Ett annat viktigt område är att besöksnäringen ytterligare vill lyfta upp fisket som en viktig del av upplevelsen av Göteborg. Just nu är fiskauktionen ett bortglömt industriområde som uppfattas som stängt för allmänheten, men där det finns stor utvecklingspotential.

Berör hela staden

Vi har därför lagt en motion till kommunfullmäktige om att Göteborgs stad ska utarbeta en strategi för fiskerinäringen. Att det behövs en övergripande strategi för fiskerinäringen är också något som tidigare lyfts av Göteborgs stads tjänstemän när de utrett frågan om muddring av Fiskebäcks hamn.

När motionen remissbehandlades fick den grönt ljus bland annat av Fastighetsnämnden som äger Fiskebäcks hamn och av Higab som äger en del av marken vid Masthugget där Göteborgs Fiskeauktion ligger.

Motionen antogs av kommunstyrelsen i maj. De rödgröna valde dock att lägga ett eget förslag om att Business Region Göteborg i stället ska ta fram en strategisk plan för den marina livsmedelsnäringen i Göteborg.

Det är tråkigt att vi inte kunde få politisk enighet i frågan. Det är dock svårt att inte misstänka att de rödgröna partierna egentligen delar vår åsikt. Men eftersom frågan lyfts från ”fel” politisk sida väljer de att lägga ett delvis annorlunda formulerat förslag. Prestige kommer emellan. På spinndoktor-språk kallas det att ”triangulera”.

Det är olyckligt om ett sådant arbete läggs på endast ett bolag då det kommer beröra hela staden och inkludera allt från näringslivspolitik och besöksnäring till infrastrukturinvesteringar och stadsbyggnadsfrågor.

Motionen ska behandlas på första fullmäktigesammanträdet efter sommaren. Vi hoppas då att vårt förslag ska få gehör av en majoritet. I bästa fall kanske till och med de rödgröna partierna släpper prestigen och röstar med oss.

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd

Axel Josefson (M)

gruppledare byggnadsnämnden

 

Debattinlägget i original: http://www.gp.se/nyheter/debatt/s%C3%A5-l%C3%A5ter-vi-g%C3%B6teborgs-fiskeritradition-leva-vidare-1.4534701

 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter