Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-15

Sälar och fåglar påverkar fisket

Nu bekräftar forskarna det som yrkesfiskarna länge hävdat. Nämligen att sälar och fåglar konkurrerar med människorna om fisken i Östersjön.

Professor Sture Hansson från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms Universitet har tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ytterligare sju forskare från länder kring Östersjön undersökt hur mycket djuren äter och fisket fångar.

– Eftersom debatten ofta baseras på ogrundade åtaganden tog jag initiativet till en studie av hur det verkligen förhåller sig, säger Sture Hansson i ett pressmeddelande.

De fann att de i särklass viktigaste fiskätande däggdjuren är sälarna. Även om dessa är bjässar jämfört med fåglarna så är de senare många fler och fåglarna äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna.

Fisket tar dock upp drygt tre gånger så mycket fisk som fåglar och sälar tillsammans.

Det är i synnerhet det kustnära fisket som drabbas av konkurrensen. I detta fiske är abborre, gös, havsöring, lax, sik och siklöja viktiga. Och av dessa arter äter mellanskarven och sälarna ungefär lika mycket som människan fångar.

– Eftersom vårt fiske efter dessa arter påverkar bestånden är den rimliga slutsatsen att de också påverkas av djurens ätande, säger Sture Hansson.

– Vi konkurrerar därför om resurserna.

Ålen har minskat dramatiskt och är akut hotad. Därför har fisket reducerats och i de senaste fiskeförhandlingarna inom EU pläderade Sverige för ett totalt ålfiskeförbud.

I detta perspektiv ska det, heter det, noteras att skarvarnas konsumtion av ål är av samma storleksordning som fiskets fångster.

Resultatet måste beaktas i fiskeriförvaltningen, slås fast. Det utesluts inte åtgärder för att reducera mängden sälar och fiskätande fåglar.

Sådana åtgärder kan vara jakt för att minska bestånden eller att skrämma bort djuren från vissa områden.

Enligt studien har sälar och fåglar däremot inga stora effekter på havsfisket av strömming, skarpsill och torsk.

 

Länk till nyheten i original: http://www.blt.se/solvesborg/salar-och-faglar-paverkar-fisket/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter