Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-11-06

SFPO bjuder in till öppet medlemsmöte den 3 november kl 10.00

Tack för ett bra medlemsmöte!

 

I fredags höll vi medlemsmöte i Fiskets Hus om Havs- och vattenmyndighetens förslag ”Remiss om anpassningar inför 2018 vad gäller regelverket kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske”.

 

Mötet var välbesökt och många synpunkter på förslagen framkom. Med på mötet var även Patrik Persson och Quamer Chaudry från Havs- och vattenmyndigheten som berättade mer om tankarna med förslagen.

 

Medlemmar som inte hade möjlighet att delta och som vill bidra med synpunkter på remissen är välkomna att höra av sig. Medlemmarnas synpunkter kommer som vanligt utgöra grunden för SFPO:s remissvar.

 

Remissvaret ska skickas till HaV senast den 20/11

 

Remissen hittar du här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2017-10-20-hav-foreslar-anpassningar-av-regelverk-kring-fordelning-av-fiskemojligheter-inom-demersalt-fiske.html

 

Stort tack till alla deltagande på mötet!! 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter