Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-13

SFPO Framställan till HaV om ändring av ransonen för torsk på kustkvoten i Skagerrak

Sveriges Fiskares PO (SFPO) framställer härmed önskemål om en höjning av ransonen för torsk på kustkvoten i Skagerrak från 900 kg/tvåveckorsperiod till 2 000 kg/tvåveckorsperiod.

Regeln i fråga återfinns i 14:5 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:24) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Anledningen torde vara väl känd. Per idag har endast 47 procent av kvoten i fråga fiskats. Mot bakgrund av att ca 72 procent av året har passerat och då höstens väder kommer att förhindra fiske periodvis föreligger inga skäl för att inte höja ransonen i enlighet med vårt önskemål i denna framställan.

SFPO vill anmoda Havs- och vattenmyndigheten att så skyndsamt som möjligt besluta i enlighet med innehållet i denna framställan.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO

 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter