Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-18

SFPO kritiska till förslag om ålfiskestopp 2018

SFPO anser att det förslag som Europeiska kommissionen för en tid sedan presenterade om att förbjuda allt ålfiske i Östersjön är helt felaktigt.

 

Som situationen är nu har EU uppdragit åt medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbättra situationen för ålen. Sverige har en nationell ålförvaltningsplan och har redan vidtagit mycket långtgående åtgärder för att förbättra situationen för ålen. Redan 2007 förbjöds allt fritidsfiske och 2012 förbjöds ålfisket på västkusten. Det kvarvarande yrkesfisket på ål är starkt begränsat.

 

Ålbeståndet i Europa är ett och detsamma, med en reproduktion i Sargassohavet som innebär att ålen vandrar långt och berör betydligt större områden än Östersjön. Mot denna bakgrund kan man fråga sig varför kommissionen lägger ett förslag om fiskestopp på ål endast i Östersjön. Det största fisket på ål, dessutom på unga glasålar, sker ju på helt andra ställen i Europa.

 

Att bara begränsa en åtgärd som den här till ett för ålpopulationen relativt perifert geografiskt område som Östersjön är inte någon bra åtgärd, eftersom det bara skulle tjäna till att slå ut ålfisket i Östersjön, som är det enda kvarvarande ålfisket i Sverige, men inte göra särskilt stor nytta för den Europeiska ålpopulationen.

 

SFPO:s ålfiskande medlemmar talar om en katastrof för deras fiske om förslaget skulle bli verklighet och ålfisket skulle stoppas nästa år. För de flesta av dem är ålfisket den ekonomiskt viktigaste delen av fisket och om de inte kan fiska ål kommer de få lägga ned sitt fiske helt. Det vore en enorm förlust, inte bara av duktiga fiskare och företagare, utan även en stor förlust av ett historiskt och kulturellt betingat fiske som dessutom är oerhört kunskapskrävande. Skulle fiskets stängas nu och sedan öppnas om ett antal år är det inte säkert att denna kunskap finns kvar.

 

Vår mening är att ålen i Sverige inte i första hand har decimerats till följd av fiske, utan att skulden ska placeras där den hör hemma och det är hos vattenkraftverken. Om man vill rädda ålen måste man börja modernisera vattenkraften så att den inte massakrerar ål, som fallet är idag. I Sverige har man glädjande nog nu börjat titta på detta.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter