Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-07

SFPO remissyttrande om bildande av biotopskyddsområdet Malkvarn i Sölvesborgs kommun

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) har mottagit rubricerat förslag för yttrande. Till följd av en omorganisation av fiskets organisationer är SFR numera en samorganisation för fiskets producentorganisationer. Sveriges Fiskares PO (SFPO), som ingår i SFR, vill framföra följande synpunkter i anledning av förslaget:

SFPO har inget att erinra emot vad gäller bildandet av biotopskyddsområdet.

SFPO vill dock i sammanhanget peka på de problem som finns vad gäller förekomster av säl och skarv i området i stort. Dessa problem behöver omedelbara lösningar för att undvika att det hållbara fiske som bedrivs i området inte ska slåss ut.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter