Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-21

SFPO remissyttrande om förslag till bildande av naturreservatet Marstrand i Kungälvs kommun

Yttrande i anledning av förslag till bildande av naturreservatet Marstrand i Kungälvs kommun (dnr 511-7379-2012)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har mottagit rubricerat förslag och vill i anledning därav i yttrande framföra det följande:

SFPO noterar tacksamt att i fråga om fiske så har av SFR och Swedish Pelagic Federation PO tidigare i processen framförda synpunkter hörsammats.

I anledning härav har SFPO inget att erinra emot vad som framgår av förslaget.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter