Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-19

SFPO remissyttrande om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2011:116 om utbildning och behörigheter för sjöpersonal samt av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning (TSF 2016-89, TSS 2016-40

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har tagit del av rubricerad omremiss och vill framföra följande synpunkter:

SFPO vitsordade ursprungsremissen i yttrande den 4 maj 2017.

Omremissens förslag anges föranlett av en bearbetning och härutöver innehåller omremissen ett tilläggsförslag.

Förslagen i omremissen innebär följande:

Fartygsbefäl VIII inre fart och VIII – behåller nuvarande rättigheter till tjänstgöring, i stället för som tidigare föreslagits som befälhavare inre fart 100 BRT – 70 BRT.  

Fartygsbefäl VII inre fart och VII – ger rättigheter som överstyrman på fartyg 800 BRT inre fart i stället för som tidigare föreslagits 1 500 BRT.

Fartygsbefäl VI inre fart och VI – ger rättigheter som befälhavare och överstyrman 800 BRT inre fart, i stället för som tidigare föreslagits 1 500 BRT.

Fartygsbefäl V – ger rättigheter som överstyrman högst 800 BRT inre fart, i stället för som tidigare föreslagits obegränsade rättigheter.

Fartygsbefäl IV – ger rättigheter som befälhavare 800 BRT inre fart, i stället för som tidigare föreslagits 1 500 BRT.

Tilläggsförslaget innebär att tidigare föreslagna alt. 3 (4 mån tjänstgöring som befälsassistent) utgår, TS föreslår i stället att behörigheten kan erhållas gm. ett alternativ, 6 mån handledd fartygsförlagd utbildning inom ramen för högskolekurs. Tilläggsförslaget innebär vidare att den paragraf som beskrev kraven för tjänstgöring som befälsassistent utgår.

Vidare föreslås justeringar i TSFS 2010:102.

SFPO anser att omremissens utformning borde ha varit enklare och mer precis. Skälen till ändringsförslagen visavi den tidigare remissen borde framgå tydligare. Förslagen ska rätteligen återfinnas som förslag med tillhörande motiveringar.

Sammantaget upplevs remissen och regleringen som micro-management; förenklingar och ett enkelt tydligt regelverk behövs enligt SFPO:s uppfattning.

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter