Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-13

SFPO skrivelse till Sjöräddningen angående livräddningskryssaren Rescue Broströms framtid

Ang. livräddningskryssaren Rescue Broström

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) organiserar svenskt demersalt fiske och står för ca 80 % av fångstvärdet. Föreningen har ca 290 medlemsfartyg som bedriver aktivt yrkesfiske längs Sveriges kuster, företrädesvis västkusten.

SFPO har nåtts av rykten om att Ni avser göra Er av med livräddningskryssaren Rescue Broström, som såvitt vi vet är det enda isklassade räddningsfartyget. Det är av stort värde för svenskt yrkesfiske att isbrytning kan ske och det är likaså av stort värde att bogsering även av större fartyg kan ske – därför ser vi med stark oro på dessa rykten.

Svenskt fiske har bidragit och bidrar till Er verksamhet och vill med detta brev uttrycka stor oro för ovan ryktens riktighet.

SFPO anser att Rescue Broström måste finnas kvar i Er verksamhet framledes och att livräddningskryssaren har spelat och spelar en stor, viktig och livsnödvändig roll i Er verksamhet.

SFPO vill således uppmana Er – om ryktena är korrekta – att göra allt som står i Er makt för att säkerställa att Rescue Broström även fortsättningsvis kan tjäna sitt syfte.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter