Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-17

SFPO välkomnar ändrade hummerfiskeregler, men hade önskat större begränsning för fritidsfisket

SFPO välkomnar HaVs beslut idag om ändrade regler för hummerfisket, men hade önskat ännu mer långtgående regeländringar. Beståndssituationen för hummer är allvarlig på Västkusten och SFPO har länge påtalat behovet av ändrade regler i ljuset av det i stort sett okontrollerade fritidsfisket på hummer som sker. Nu är det viktigt att myndigheter och såväl yrkes- och fritidsfiskare tar ansvar för att säkra hummerbeståndets framtid.

Ändringen i korthet består i att antal tinor begränsas för yrkesfisket från 50 till 40 och för fritidsfisket från 14 till 6. Minimistorleken ökas från 8 cm över ryggskölden till 9 cm och därmed ökas även storleken på flyktöppningar från 54 mm till 60. Tiden för hummerfiske begränsas för yrkesfisket till 1 januari istället för 1 maj. SFPO anser att dessa ändringar är nödvändiga mot bakgrund av den allvarliga beståndssituationen.

Däremot anser SFPO att fiskeperioden för fritidsfiskare borde ha begränsats ytterligare och mer långtgående än vad som nu blev fallet. SFPO:s förslag var att fritidsfisket, som är betydligt mer omfattande i antal redskap och landad fångst än yrkesfisket, skulle få bedrivas med start två veckor efter premiären till 31 oktober, istället som nu blev beslutat från premiären till 30 nov. Detta borde gott och väl tillgodose hushållsbehovet för fritidsfiskare, som ju inte får sälja sina fångster vidare. Fritidsfiske av hummer är en hobby för nöjes skull medan yrkesfiske är en näringsverksamhet!

Dessutom vill SFPO se ett bricksystem som i Kanada för fritidsfisket som annars är helt okontrollerbart även i fortsättningen. Detta krav har SFPO fört fram under många års tid. Tillsyn och kontroll av hummerfisket måste skärpas markant för att de nya reglerna inte ska bli uddlösa och ett slag i luften.

 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter