Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-20

Sildeforhandlinger i London

Denne uken pågår det internasjonale forhandlinger om neste års kvoter for kolmule og norsk vårgytende sild. Forhandlingene foregår i London.

 
Norges Fiskarlag blir representert ved Jan Birger Jørgensen og Audun Maråk i de to forhandlingssesjonene i London denne uken.

Mandag starter opp med kolmuledrøftinger og uken avsluttes etter planen med å lukke og få på plass også NVG for 2018. Det er altså separate forhandlinger som skal pågå i lokalene til NEAFC i London, men forhandlingene ses likevel i sammenheng.
Kolmule

Kolmulebestanden er i god forfatning og Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tilrådde 29. september en oppgang i uttaket på tre prosent for 2018. Kvoterådet er satt til et uttak på 1 387 872 tonn. For 2017 var rådet på 1 342 330 tonn.
ICES påpekte at rekrutteringen de siste årene har vært noen svakere og varsler en nedgang i bestanden de kommende årene.

Sild
2018-kvoterådet for sild er på 546 472 tonn. For 2017 var rådet på 646 075 tonn.
Denne nedgangen i tilrådd uttak var forvantet. Havforskerne har vist til at 2004-årgangen var den siste virkelig gode årsklassen, men at en rimelig god 2013 har bidratt noe.

Disse deltar
Det er Norge, sammen med EU, Færøyene og Island som deltar i kolmuledrøftingene. Russland er invitert som observatør. Alle de nevnte partene foran deltar når NVG-sild står på menyen, med Grønland som invitert part i drøftingene.
 Arkivet.

Du är här:   Nyheter