Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-07-14

Sportfiskare ankrar sönder korallreven på Bratten

Sportfiskare ankrar sönder korallreven på Bratten

 

SFPO har fått information från sina medlemmar om att sportfiskare ankrar i de skyddade områdena på Bratten. Områdena är skyddsvärda och ett sådant agerande är inte att ta ansvar.

Yrkesfisket medverkade i den konstruktiva process som utmynnade i den nuvarande skyddslagstiftningen och ankringarna är inget annat än en miljöskandal. Att ankra i korallreven är inte att ta ansvar för den unika havsmiljön som förekommer på Bratten.

Det kanske är dags för lagstiftaren att göra en analys av effekterna av turbåtars och privatbåtars verksamheter i sin troféjakt, som sportfiskare ägnar sig åt (de vill fiska udda arter och gärna stora exemplar för sitt eget höga nöjes skull).

Om någon av våra medlemmar ser fler sportfiskare som ankrar i skyddsområdena så ta foton och dokumentera det samt kontakta oss.

SFPO anser att sportfiskarnas agerande är ett flagrant bevis på att man inte lever som man lär. Att det enda djuphavskorallrevet i svenska vatten ska ankras sönder av troféjägare är inget annat än en miljöskandal.

 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter