Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-07-20

Sportfisket hotar gäddbeståndet i Blekinge

Enligt en undersökning som Länsstyrelsen i Blekinge gjort är fisketrycket på gädda så hår att bestånden längs Blekingekusten är hotade. Och det är sportfisket som står för hotet:

– Vi ser både en minskning av stora och av små individer. Det är dags att vi gör något, så att vi inte förlorar detta, säger Martin Stålhammar, marinbiolog på Länsstyrelsen i Blekinge.

Vad tänker du om resultatet som man hittills kan se?

– Resultatet är faktiskt lite oroande. Vi har ett väldigt högt sportfisketryck. framför allt under våren när gäddorna ska leka.

Hotet från sportfisket mot bestånden av gädda länge Blekingekusten är så stort att Länsstyrelsen funderar på om inte allt fiske av gädda ska förbjudas under lekperioden.

Gädda

Gädda. Bild: Wilhelm von Wright

I förhandsdiskussionen kring Länsstyrelsens undersökning var det främst fokus på yrkesfisket i Karlskrona skärgårddär landningarna av gädda ökat kraftigt. Men undersökningen har istället visat att yrkesfisket inte är problemet utan sport- och fritidsfisket.

Gäddbestånden vid Blekingekusten är inte de enda som hotas av ett allt för stort sportfiske eller fritidsfiske. Även torsken i västra Östersjön (inkluderar Öresund) utsätt för ett mycket hårt fisketryck från sportfisket. Därför omfattas sport- och fritidsfisket i västra Östersjön också av de begränsningar som införts när det gäller torskfisket i västra Östersjön.

Enligt yrkesfiskare på västkusten visar sportfiskare också stor hänsynslöshet i förhållande till områden skyddade från fiske i det marina skyddsområdet Bratten. Hur stor omfattningen är när det gäller detta problem är oklart.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter