Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-17

Statsrevisor - Beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

BERETNING OM KVOTEKONCENTRATIONEN I

DANSK FISKERI

Da Folketinget vedtog fiskerireformen i 2002 og indforte omsattelige kvoter, var

malene at forbedre fiskernes indtjening og modernisere og begranse fiskefladen.

Malet om at begranse fiskefladen er naet, idet der i 2015 var ca. ¨÷ af de oprindelige

fartojer tilbage. Fiskerierhvervet landede i 2016 fisk til en vardi af over 3,7 mia.

kr. Siden reformen er kvoterne blevet koncentreret pa farre fiskere, sa de 16 storste

IOK-kvoteejere ejer ¨ø af kvoterne i 2017 (Individuelt Overdragelige Kvoteandele),

og de 10 storste FKA-kvoteejere i gennemsnit ejer 47 % af de enkelte kvoteandele

i 2017 (FartojsKvoteAndele).

Folketinget var opmarksom pa risikoen for, at kvoterne blev koncentreret pa for fa

hander. Folketinget forudsatte derfor, at Miljo- og Fodevareministeriet fulgte udviklingen,

opbyggede et kvoteregister, fastsatte regler for koncentrationen af kvoter

og kontrollerede, om reglerne blev overholdt.

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskerikvoterne har været uprofessionel og helt utilstrækkelig. Forvaltningen har ikke understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få fiskere.

 

Miljo- og Fodevareministeriet har ikke etableret de mest grundlaggende administrative forudsatninger for korrekt registrering af kvotehandler og kvoteejerskab, og ministeriets opfolgning og kontrol har varet sardeles mangelfuld eller fravarende. Det har medfort, at fiskere i mange ar har kunnet overtrade reglerne for kvotekoncentration. Derudover har der i perioder reelt ikke varet regler, der i praksis satte granser for, hvor mange kvoter den enkelte fisker matte eje.

 

Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærksomhed på, at miljø- og fødevareministeren og Miljø- og Fødevareministeriet i flere tilfælde ikke har givet Folketinget fyldestgørende og korrekte oplysninger om udviklingen i bl.a. kvotekoncentrationen og kvoteejernes overholdelse af regler. Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen ikke alene dokumenterer Miljø- og Fødevareministeriets kritisable forvaltning, men også forhold, der indikerer ulovligheder, som hverken er blevet forebygget eller opdaget.

 

Rigsrevisionens gennemgang har vist, at der er fejl og uregelmassigheder i Miljo- og Fodevareministeriets registreringer, at det er muligt at overtrade reglerne for kvotekoncentration, at sanktionerne er svage ved overtradelser, at antallet af kvotehandler er bemarkelsesvardigt hojt, og at der er indikationer pa ulovlig stramandsvirksomhed samt mistanke om strafbare forhold.

 

Miljo- og Fodevareministeriet har pa denne baggrund anmodet politiet om at indlede efterforskning i en rakke sager. Ministeriet vil endvidere bede en ekstern part om at gennemfore en bagudrettet analyse af de problemer, som Rigsrevisionen har anfort, og en fremadrettet analyse af reguleringsmodellen mv. Statsrevisorerne finder dette sardeles relevant.

 

Länk till hela rapporten: http://ft.dk/statsrevisor/20161/beretning/sb22/bilag/1/1780961.pdf
Arkivet.

Du är här:   Nyheter