Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-28

Stillehavsfisk fanget kystnært ved Østjylland

Stillehavsfisk fanget kystnært ved Østjylland  Foto: Sølvlaks fanget ved Horsens Fjord Nicklas Engelbrecht - KU

Lystfiskere har i løbet af de seneste måneder fanget mere end 20 sølvlaks ved Djursland og i Horsens Fjord.

Sølvlaksen er en lakse-art fra Stillehavet, der ikke tidligere er fundet i naturen herhjemme. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, der har artsbestemt fiskene, vil nu forsøge at finde ud af, hvor laksene stammer fra, og de beder befolkningen hjælpe med at kortlægge omfanget af udbredelsen.

»Rapporter om underligt udseende ørreder eller laks fra flere steder i Østjylland har floreret på internettet gennem de seneste måneder. Vi har derfor hentet nogle af fiskene hos de lystfiskere, der har fanget dem. Grundige undersøgelser har nu bekræftet vores formodning om, at der var tale om sølvlaks«, fortæller Henrik Carl, der leder det såkaldte Fiskeatlas-projekt på Statens Naturhistoriske Museum.

 

Der kan være mange flere

»Problemerne med at skelne sølvlaksene fra vore hjemmehørende laks og ørreder samt pukkellaksen – en anden stillehavslaks, der i år er fundet i usædvanligt stort antal herhjemme betyder, at mange fangster kan være overset, og vi vil gerne have folk til at kigge deres fiskefotos efter for afvigende laksefisk og indberette til Fiskeatlasset«, fortsætter Peter Rask Møller, fiskekurator på Statens Naturhistoriske Museum.

Rast Møller fortæller videre, at de selv måtte gå grundigt til værks med røntgenfotos og tællinger af skæl og finnestråler for at være helt sikre på artsbestemmelsen. Sølvlaksen kendes bl.a. på de få pletter øverst i halefinnen, de relativt store skæl og de lyse gummer i en ellers mørk mund.

 

Sandsynligvis undslupne dambrugsfisk

»Vi ved, at sølvlaks opdrættes på dambrug flere steder i Europa, og det er nærliggende at tro, at laksene er undsluppet fra ét af disse. Der er taget DNA-prøver af flere af de østjyske laks, og de kan måske hjælpe med at opklare mysteriet,« siger Henrik Carl. »Sølvlaks dør som alle stillehavslaks efter gydningen, så det formodes, at laksene snart er væk fra vore farvande igen. Så vidt vides har alle de fangne fisk været hunner, hvilket man ofte ser hos dambrugsfisk, så indtil videre er der ikke grund til at tro, at sølvlaksene kommer til at yngle i vore vandløb,« fortæller Henrik Carl.

 

Länk till artikeln i original: http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/stillehavsfisk-fanget-kystnaert-ved-oestjylland-28092017
Arkivet.

Du är här:   Nyheter